”AB3 in het nieuws”

Kunst, techniek en wetenschap? Tijd voor verwondering!

De laatste maanden van dit jaar zijn in maatschappelijk opzicht hectisch en spannend geweest. Wat gebeurt er allemaal in de wereld en wat kunnen we er zelf aan doen? In elk geval niet meegaan in negativiteit en je laten leiden door angst. Zelf blijven nadenken en richten op hoe het wel kan. Als iedereen zichzelf de opdracht geeft de eigen medemenselijkheid hoog in het vaandel te houden werken we samen aan de kracht van solidariteit.  Momenteel staan de afspraken van de VN Klimaattop in Parijs bij Donald Trump weer ter discussie, uiterst gevaarlijk! Als je om je heen kijkt zie je vast en zeker ook mensen die, weliswaar op veel kleinere schaal, vorm geven aan bewust duurzaam gedrag. In onze trainingen zien we steeds vaker een beweging van verbinding ontstaan. Bijvoorbeeld tussen kunst, techniek en onderwijs waaruit mooie initiatieven voortkomen. Weliswaar klein, maar beslist niet onbelangrijk. Hoopgevend zijn deze ontwikkelingen die zich richten op een goed leven in de toekomst.

Terug naar de Klimaattop waar alles draaide om het terugdringen van de opwarming van de aarde, het tegengaan van vervuiling van ons milieu. Ik stuitte op het werk van kunstenares Tatiana Plakhova en stelde mij voor hoe het zou zijn als we in plaats van het enorme vuurwerk tijdens de jaarwisseling in de nabije toekomst stedelijke evenementen met installaties als die van Plakhova zouden organiseren. Hieronder een filmpje van haar wonderbaarlijke werk, eveneens een combinatie van kunst, techniek en wetenschap. Door het maken van bewegingen stuurt ze haar interactieve installatie aan waardoor zich een prachtig lichtspel ontvouwt. Tijd voor verwondering en genieten!

We wensen iedereen een goed, gezond en duurzaam 2017 toe!

 

Alexandra van der Hilst en Ben van der Sanden

Creativiteit: kern van ons onderwijs

Download hier het volledige artikel zoals verschenen in het blad Mensenkinderen – een tijdschrift voor het Jenaplanonderwijs – en stuur door.

IMG_1726 - versie 2

Training ‘COL 21: Creativiteit en ontwerpend leren’ start 1 februari a.s. en is gevalideerd door Registerleraar.nl

Leerkrachten die denken als een ontwerper

Vreemde paradox: inzoomen en verbinden!

Om vorm te geven aan goed onderwijs moeten scholen creatiever en innovatiever worden terwijl de hang naar controle en ‘evidence based’ onderwijs steeds groter wordt. Naast vakinhoudelijke kennis, het beheersen van complexe vaardigheden en oog hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, speelt de druk van het meten van opbrengsten en het belang van goede reken- en taalvaardigheden. De basis van elke innovatie ligt in creatief kunnen denken waarbij onbekende paden inslaan, weloverwogen risico’s durven nemen en over je eigen horizon kunnen kijken, grondbeginselen zijn. Daarvoor zijn andere vaardigheden nodig dan die voor werken vanuit doelen waarvan uitkomsten eenduidig meetbaar en controleerbaar zijn. Tijd om in te zoomen op specifieke vragen uit de praktijk en verbindingen te leggen naar andere kennis en denkvelden!

Hoe geef je vorm aan vaardigheden van de 21ste eeuw zonder wat goed is te verliezen?

Vanuit deze vraag van schoolleiders hebben we de training ‘COL21: creativiteit en ontwerpend leren’ voor leerkrachten ontwikkeld. De training is gebaseerd op drie competentiepijlers: exploreren, reflecteren en ontwerpen

Algemeen

We gaan actief aan de slag, maken gebruik van coöperatieve werkvormen en sluiten aan bij de Meervoudige Intelligentie theorie van Howard Gardner. Belangrijk aspect is het leren reflecteren op verschillende manieren: zowel tijdens het doen – reflection-in-action , als achteraf – reflection-on-action. Vervolgens kijken we hoe deze kennis en inzichten ingezet kunnen worden in de praktijk van onderwijs en leren. Zowel voor kinderen en jongeren in hun manier van denken en handelen als voor de leerkracht en de school als organisatie. Elke deelnemer werkt, langs het in de cursus ervaren en geleerde, een eigen onderwerp uit in een ontwerp welke hij/ zij in de eigen praktijk wilt toepassen.

De eerste bijeenkomst is gericht op:

  • waarnemen en interpreteren; hoe mensen vanuit verschillende aannames waarnemen en daardoor tot uiteenlopende interpretaties komen.
  • leren exploreren; waarom belangrijk bij het ontwikkelen van creativiteit, kritisch denken en een onderzoekende houding, welk gedrag hoort hier bij?
  • links- en rechtsbreinig leren; lineaire en non lineaire informatieverwerking leiden tot verschillende werkprocessen en verschillende uitkomsten.
  • start verkenning eigen onderwerp voor ontwerp dat de deelnemer wilt uitwerken voor de eigen praktijk.

 De tweede bijeenkomst is gericht op:

  • creatieve (denk)strategieën; visual thinking, klank en het auditieve geheugen, denken vanuit ruimte en beweging.
  • oppervlakkig en diepgaand leren; hoe is het voorgaande op verschillende niveaus toe te passen in de eigen praktijk?
  • ontwerpproces; we doorlopen stap voor stap het proces van idee in je hoofd naar tastbare oplossingen, diensten of toepassingen. Aan de hand van  ingebrachte onderwerpen of thema’s werken we met de deelnemers aan hun eigen ontwerpproces.

De derde bijeenkomst richten we ons op de opbrengst:

  • hoe ver zijn de deelnemers gekomen met hun eigen ontwerp en waar zijn ze in de praktijk tegen aan gelopen?
  • hoe beoordeel je wat je wilt bereiken ook daadwerkelijk is geslaagd en hoe begeleid en beoordeel je leerlingen in creatieve processen?
  • kijken naar de manier waarop professionele ontwerpers en producenten denken en werken, vertaald naar onderwijs en leren.

Tussen iedere bijeenkomst gaan de deelnemers met de opgedane praktische kennis en inzichten in hun dagelijkse werk aan de slag. Iedere deelnemer werkt aan een opdracht welke is gekoppeld aan een zelf gekozen thema, kerndoel of dienst.

Doelgroep: Leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders en ICC’ers; minimaal HBO niveau met een ondernemende leerhouding.

Werkvormen: Praktisch, vanuit een combinatie van verschillende ontwerp-theorieën. Ervaren en doen, reflecteren, verdiepen, verbinden met en vertalen naar de eigen praktijk situatie.

Opbrengst: Weten en toepassen hoe creativiteit en creërend vermogen op gang te brengen; verschillende benaderingen van reflecteren kunnen toepassen; inzicht in ontwerp processen en toepassen in het maken van (eigen) werkvormen, thema’s, projecten, of leerlijnen; bovenstaande kunnen verbinden aan vaardigheden voor de 21ste eeuw.

Tijdsbeslag: drie bijeenkomsten van ieder een dagdeel (totaal ca. 12 uur) en totaal ca. 6 uur zelfwerkzaamheid tussen de bijeenkomsten

Trainers: Alexandra van der Hilst, auteur van o.a. ‘Voorbij de kaders – Kunst in leren’ , ‘Binnen – Buiten’, ‘Hoogbegaafd, gave en opgave!’ internationaal spreker, trainer en begeleiding (onderwijs) innovatietrajecten. Ben van der Sanden, technisch ontwerper en leider van internationale innovatietrajecten onder andere bij Nationaal Lucht & Ruimtevaart Laboratorium en de Nederlandse omroep – NOS / NOB.

Wanneer: woensdagmiddagen 1 februari, 8 maart en 5 april 2017

Locatie: Gebouw De Koningin in Hilversum

dlrzw8xbkw

Is dit interessant voor u schrijf u dan in: klik hier voor het inschrijfformulier of neem contact met ons en wij bespreken graag de mogelijkheden.

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. >>
www.deweijerdesign.nl