Bijzondere conferenties en studiedagen!

In de afgelopen periode heeft AB3 weer een bijdrage mogen leveren aan twee grote scholen-manifestaties:

In Limburg – midden werd de 2e inspriratieconferentie ‘Voorbij de kaders’ georganiseerd door het CultuurPACT  Limburg.

Meer dan 150 deelnemers van scholen in midden Limburg maakten gebruik van de uitnodiging om nader kennis te komen maken met en zich te laten inspireren door kunst- en cultuureducatie. Kunstenaars, artiesten en kunst- en cultuurinstellingen presenteerden zich op de cultuurmarkt, voorafgaand aan en na afloop van presentaties en workshops.

Alexandra van der Hilst gaf een interactieve presentatie over haar boek ‘Voorbij de Kaders’, dat in 2009 door de provincie Limburg is geschonken aan alle scholen. Vragen zoals: Welke rol kan kunst en cultuur spelen in het onderwijs? Hoe maak je verbindingen tussen vakgebieden? Hoe kunnen de kunsten creatief, divergent en meta cognitief denken in gang zetten? Hoe kun je cultuureducatie inzetten in het onderwijs op een manier die aansluit bij het onderwijs? Hoe verbind je cultuureducatie met wereldorïenterende- en zaakvakken? Hoe belangrijk is de leer- en leefomgeving voor de ontwikkeling van kinderen? kwamen tijdens de presentatie aan de orde.

Dit jaar zal vervolg gegeven worden aan deze inspiratiedag.

IMG_0588

De afgelopen jaarlijkse conferentie van het Jenaplan onderwijs had als thema ‘ Het brein en de glazen bol’ en werd gehouden in Papendal – Arnhem. Vele honderden Jenaplanners vertegenwoordigden hun school. Zij konden na een enthousiaste presentatie van Marc Lammers (voormalig coach van de Nederlandse hockey dames) in 3 rondes kiezen uit een groot aantal workshops en presentaties.

Op deze conferentie verzorgde AB3 drie interactieve workshops van ieder anderhalf uur over ‘Kaders om voorbij de kaders te kijken’. In een hoog tempo werden de deelnemers meegenomen op reis. Via een balspel werd de weg van informatieprikkels langs neuronen en dendrieten en het aanleggen van geheugenpaden in ons brein uitgelegd. Toekomst, vroeger en nu kwamen afwisselend aan bod. Rekenen, schrijven en spelen met taal werden telkens vanuit ongebruikelijke kaders benaderd. Ritme, kleur, beweging, muziek en beeldprojecties speelden daarbij een belangrijke rol. Deelnemers werden uitgedaagd om op speelse wijze even buiten hun comfortzone op zoek te gaan naar oplossingen en ideēen om op een andere manier naar onderwijs en leren te kijken. Het thema van deze workshop was dan ook: ‘kunst in leren en kijken over je eigen horizon‘. We ontvingen enthousiaste reacties zoals ‘hier kan ik morgen direct mee aan de slag’ en vragen om vervolg……..

www.deweijerdesign.nl