Categorie archief: Begeleidingstraject

Training ‘COL 21: Creativiteit en ontwerpend leren’

Leerkrachten in het PO en VO die denken als een ontwerper! Wat kan onderwijs leren van de kennis en vaardigheden van ontwerpers? Ontwerpers zijn voortdurend bezig creatieve oplossingen te bedenken voor problemen en complexe vraagstukken. Hier valt een stevige parallel te trekken met onderwijs: naast vakinhoudelijke kennis, het beheersen van complexe vaardigheden en oog hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind, speelt de druk van het meten van opbrengsten van bijvoorbeeld rekenen en taal.

lees verder >

Creativiteit en ontwerpend leren

Naast vakinhoudelijke kennis is het beheersen van complexe vaardigheden voor leerkrachten een must om in deze tijd vorm te kunnen blijven geven aan goed onderwijs. In teams waar de aspiraties hoog liggen ontstaat al snel een zinderende werkflow. Mensen komen steeds dichter bij hun eigen creativiteit en durven dat te laten zien en in te zetten in het ontwerpen van onderwijs rondom een thema. Op 19 maart en 2 april 2014 geeft AB3 hierover de open training ‘Creativiteit en ontwerpend leren’ in Hilversum.

lees verder >

Cultuureducatie met kwaliteit

Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) wordt door de Nederlandse overheid verder gestimuleerd door middel van een aanvullend budget en een duidelijke visie. Minister Bussemaker licht toe: ‘Goed cultuuronderwijs is van cruciaal belang voor individu en samenleving. Het draagt eraan bij dat kinderen hun creatieve vermogens aanboren en hun talenten en vaardigheden ontwikkelen. Mijn doel is dat álle kinderen en jongeren een ‘startkwalificatie’ meekrijgen voor een rijk, inspirerend en betekenisvol leven.’

lees verder >

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. >>
www.deweijerdesign.nl