Fantastisch Kinderfilm Festival

Kinderen in de rol van kijker en maker bij het Fantastisch Kinderfilm Festival

Bij het Fantastisch Kinderfilm Festival kunnen kinderen naast het kijken naar films, in een interactief landschap met camera’s, ook hun eigen fantasie omzetten in eigen filmpjes. Kinderen ervaren beeldtaal op een andere manier, namelijk zowel van de kant van de kijker als van de maker. Een waardevolle schakel in de ontwikkeling van creativiteit.

Reizend door het land

fkfBij het Fantastisch Kinderfilm Festival kunnen kinderen naast het kijken naar films, in een interactief landschap met camera’s, ook hun eigen fantasie omzetten in eigen filmpjes. Het Fantastisch Kinderfilm Festival is begonnen als Amsterdams kinderprogramma van het Imagine Film Festival. In tien jaar heeft het FKF zich ontwikkeld tot reizend zelfstandig festival. In februari 2013 vond het Fantastisch Kinderfilm Festival plaats in EYE Amsterdam. Daarna reisde het FKF langs twaalf filmhuizen in den lande. Liselotte van der Burgt is zakelijk leider. Zij begeleidde het FKF in eerste instantie vanuit haar functie bij het Imagine Film Festival en was vanaf het begin enthousiast over de aanpak van het FKF. Inmiddels staat zij aan het roer bij beide festivals en niet zonder succes. Sinds februari heeft het FKF 9.500 bezoekers gehad en lopen al aanvragen voor het volgende seizoen.

Tessa van Grafhorst en Remke Oosterhuis, de artistieke motor achter het FKF:

‘We willen met dit festival kinderen verhalen gevat in film laten beleven op een intense manier. Dieper en actiever dan wanneer ze thuis naar een film zitten te kijken of naar de bioscoop gaan. Kinderen hebben behoefte om dat wat ze horen en zien actief om te zetten in hun eigen spel en creativiteit. Ons programma nodigt kinderen uit tot verbeelden. In een speciaal ontworpen interactief landschap hebben ze de ruimte om te spelen met vorm en kleur, geur en smaak, beweging, beeld en geluid. Met de beschikbare materialen en installaties, en waar nodig hulp, maken ze hun eigen verhalen en opnames. Die delen ze weer met andere kinderen, hun (groot) ouders, of leerkrachten. Door deze werkwijze vormen we een schakel in de ontwikkeling van creativiteit en verbeeldingsvermogen.’

Verbindend thema

creatviteitHet Fantastisch Kinderfilm Festival doet dat door middel van een alles verbindend thema. Dat vormt het uitgangspunt voor de geprogrammeerde films en het interactieve landschap.

Het landschap en de materialen worden ontwikkeld in samenspraak met ontwerpster Saskia de Valk. Onder haar aanvoering wordt alles gemaakt door een team van bouwers op een manier zodat kinderen er zelf van alles mee kunnen doen zonder dat het stuk gaat. Voor het komende schooljaar wordt ‘Kleine Keukenkunsten’ (werktitel) het thema, voor kinderen van 2 tot 9 jaar. Het thema is in alles terug te vinden, de materialen, installaties, het artwork, het decor en de workshops.

Scholen

Voor scholen biedt het FKF een speciaal programma. In een docentendag wordt uitleg gegeven over het thema en worden de bijbehorende lesbrieven besproken. De lesbrieven bevatten een raamwerk voor de aanpak, daarbinnen heeft iedere leerkracht veel ruimte om dat naar eigen inzicht uit te werken. Voorafgaand aan hun bezoek aan het FKF spelen de leerlingen een paar weken met het thema op hun eigen school. Onderdelen van het thema kunnen worden verweven in de reguliere lessen van de school. Daartoe levert het FKF tevens een bijbehorende materialenkist.

Waarin onderscheidt het FKF zich?

‘Er is een uitgebreid cultureel aanbod voor kinderen in Nederland. Dat is mooi. Veel aanbieders gaan uit van bepaalde culturele kennis en creatieve vaardigheden die ze over willen brengen op kinderen. Wij vinden dat de creativiteit van kinderen hiermee te teveel wordt geleid. We willen niet dat ze op een min of meer voorgeschreven manier ‘creatief’ zijn. Met onze installaties en materialen lokken we hen uit hun eigen spel te spelen. Volgens ons geven we hiermee een waardevolle en andere aanvulling op het bestaande aanbod.’

In het echt ….

Tessa en Remke praten met een aanstekelijk enthousiasme. Het klinkt allemaal heel mooi en aannemelijk, maar pas wanneer ik het zelf meemaak ervaar ik wat zij ermee willen bereiken. Ik ga naar de première van het FKF ‘Winkelwarenhuisfestival’ dat plaatsvindt in de oude koekjes Verkadefabriek in Den Bosch, die is omgebouwd tot bioscoop, theater en eetgelegenheid.

Spelend aan het werk

De ruimte is verworden tot een interactieve ‘speeltuin’. Kinderen zijn geheel vrij te kijken hoe dingetjes in elkaar zitten, kunnen zich verkleden, prutsen, friemelen en rommelen en dat alles ook nog opnemen. Als je goed kijkt zie je een heleboel vrolijke kinderen waarvan het lijkt alsof ze aan het werk zijn. En eigenlijk is dat ook zo. Ze zijn bezig met ontdekken, lopen heen en weer, geven elkaar instructies en regelmatig hoor je een kreet van verwondering of verbazing. Met bijvoorbeeld de installatie van het Miniatuur Warenhuis (een groot poppenhuis) waarin kleine cameraatjes zijn verwerkt, kunnen ze naast vrij spelen ook op een andere manier naar hun spel kijken, namelijk via opgestelde monitoren. Daarop zien ze het warenhuis en alles wat er zich afspeelt, inclusief zichzelf. Ze kunnen zelf een reclamefilmpje maken en er zijn tal van andere actieve ontdekmogelijkheden. Bovendien kunnen ze zelf appelsap en bonbons maken en ook weer (ver)kopen. In het spel met de camera ontdekken sommigen al doende wat ze er nog meer mee zouden kunnen of willen doen. Dat is bijzonder, het geeft hun spel een dubbele laag. De kinderen ervaren beeldtaal op een andere manier, namelijk zowel van de kant van de kijker als die van de maker. Inderdaad dit is zeker een waardevolle schakel in de ontwikkeling van fantasie en creativiteit!

Bent u nieuwsgierig geworden, ga dan naar de website en bekijk de filmpjes: www.fantastischkinderfilmfestival.nl

Alexandra van der Hilst


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. >>
www.deweijerdesign.nl