HR Management in tijden van crisis

Ben van der Sanden heeft onlangs een periode van HR begeleiding van een internationale organisatie afgesloten. Vijf verschillende bedrijven, gevestigd in vier verschillende landen, dienden op alle aspecten van bedrijfsvoering geïntegreerd te worden.

Ben: ‘Ook al behoren we tot dezelfde soort en denken we dat we allemaal hetzelfde zijn, in de praktijk blijkt dat toch iets complexer te liggen. Organisatiecultuur is gebaseerd op een gemeenschappelijke missie, visie en doelstellingen. Werken in een internationale omgeving vereist dat managers kunnen omgaan met een variëteit aan uitdagingen, fricties en misverstanden voortkomende uit crossculturele verschillen. Gedragscodes en de dynamiek binnen verschillende teams worden niet alleen beïnvloedt door de persoonlijke dynamiek van de teamleden, maar ook door culturele verschillen en door de organisatiecultuur en structuur van het bedrijf. ‘

Zinvol HR strategie in internationale organisaties vraagt om inzicht hoe culturele verschillen zich manifesteren op de werkvloer en de samenwerking- en communicatieprocessen beinvloeden. Helder inzicht krijgen in de verschillende HRM instrumenten, arbeidsvoorwaarden en culturele verschillen in en tussen de betrokken bedrijven is een randvoorwaarde om een integratieproces succesvol te laten verlopen. In tijden van crisis maken bedrijven snel de keuze om te bezuinigen op HRM activiteiten. Dat is een fundamentele denkfout omdat juist in tijden van crisis het de teamleden zijn die de organisatie op een vernieuwende wijze dienen te positioneren, zowel extern als intern.

Een duurzame gemeenschappelijke organisatiecultuur die de verschillende teams gelijkwaardig benadert, waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en optimale communicatie tussen de teamleden, is wat organisaties verbindt en overeind houdt. Dit in combinatie met een bij de organisatie passende strategie, draagt substantieel bij aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen, ook in tijden van crisis!

Klik hier voor meer informatie over onze management activiteiten.

www.deweijerdesign.nl