Lezersvragen

Lezersvraag uit België:

Via onze schoolmail kreeg ik informatie over  meervoudige intelligentie. Het boek waarover jullie praten in de mail: “Voorbij de kaders”, is dat ook bruikbaar voor de kleuterschool?

Ja zeker is het boek ook zeer bruikbaar voor de kleuters. Het geeft telkens een algemene benadering en vervolgens voorbeelden van – voor en ook door – kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen. In Nederland wordt de kleuterklas de onderbouw genoemd. In zowel het studieboek als het activiteitenboek staan onderbouw-activiteiten en lessuggesties. Daarnaast, wanneer u vragen heeft over toepassingen bent u welkom mij te mailen. En uiteraard ook welkom op een van de studiemiddagen!blijvliet 022

 

Is ‘kunst in leren’ reëel iets voor zeer moeilijk lerende kinderen, van wie het niveau niet boven een IQ ligt van 55? Wat heb je nodig?

Met name in het werken met kinderen met andere mogelijkheden en onmogelijkheden zijn mijn ervaringen eigenlijk altijd hartverwarmend geweest. Juist door de kunstzinnige werkvormen, die veel meer aanspraak maken op de zintuigen, ontdekken kinderen wie ze nog meer zijn. Het gaat dan niet in eerste instantie om het resultaat, maar om wat er in het proces gebeurt. In het actieve doen ontstaat vaak een onverwachts mooi, interessant en daarmee ook weer verrijkend eigen ‘resultaat’. Dat is wat kinderen zelf ervaren en waar ze van genieten, trots op kunnen en mogen zijn. Vanuit dat eigen resultaat kun je, als leerkracht, kunstenaar of begeleider, ontwikkeling vanuit een hele andere benadering bekijken en verder in gang zetten. Samen met hen.

Ik weiger te geloven in de onmogelijkheden van mensen. U vermoed ik, door uw vraag en het vak dat u gekozen heeft, waarschijnlijk ook. Feit blijft dat mijn boek in zijn algemeenheid geschreven is als een handreiking om verschillen in kinderen de (h)erkennen en hen tot bloei te laten komen. Verscheidenheid als bron van inspiratie en verbinding. Geschreven vanuit diverse benaderingen van onderwijs en leren en ook vanuit de diversiteit van kunst. Het is niet specifiek voor hoog- of zwakbegaafde kinderen, maar geschreven om vanuit de eigenheid van een kind als leerkracht samen op pad te kunnen gaan. Met als belangrijkste doel het vergroten van de wereld en de leermogelijkheden van het kind… en dus ook die van jezelf. En natuurlijk is elke situatie specifiek.

Om terug te komen op uw vraag: ‘Wat heb je nodig?’.

Volgens mij allereerst: LIEFDE, GEDULD en VERTROUWEN. Dan: kennis over andere benaderingen, uitwisseling met anderen en van daar uit: INSPIRATIE en LEF om je ideeën uit te proberen en uit te dragen en DAARIN PLEZIER HEBBEN.

In de studiemiddagen die ik regelmatig verzorg probeer ik bovenstaande in elk geval te benadrukken. Vanuit algemene benaderingen (die in het boek aan de orde komen) maken we een verbinding naar de praktijk. Mede aan de hand van de reacties, vragen en eigen praktijkervaringen van de deelnemers.Een studiemiddag is gevuld met dingen doen, ervaren, uitwisselen, theorie gekoppeld aan praktijk. En ook kijken naar je zelf, je eigen rol. Met humor. Een studiemiddag kan iemand net dat zetje geven om vanuit meervoudige manieren met kinderen aan de slag te gaan. Of weer vol inspiratie door te gaan. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat mensen een vervolg – of eenzelfde soort dag – voor het hele team voor hun eigen school willen. Dan wordt in overleg een dag(of dagdeel) op maat gemaakt.

lezersvraag sep

www.deweijerdesign.nl