Lezersvragen

Werkt men binnen de scholen waar aan kunst gedaan wordt meer met vakdocenten en kunstenaars?

Dat wisselt en is per instelling anders. Er zijn scholen met ateliers waar kunstenaars helemaal meedraaien in het onderwijs. Andere scholen doen af en een project, werken met een kunstkist of met kunstdocenten van een centrum voor kunsteducatie. Er zijn ook scholen die kunst koppelen aan meervoudige intelligentie en kunst daarbij als een verwerking van de lesstof gebruiken. Het uitgangspunt is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

masker

Om kunst een plek te geven binnen de school merk ik dat we een hele weg hebben te gaan. Ik vind het lastig om dat proces te overzien en niet de weg kwijt te raken. Hebben jullie tips?

Kunsteducatie een wezenlijke plek geven in school, betekent dat je anders naar je eigen vak gaat kijken. Dat geldt zowel voor de kunstenaar als voor de leerkracht, maar het geldt ook voor schooldirecties en in zijn algemeenheid voor het denken over kunst. Zolang de kunsten gezien worden als iets om erbij te doen wordt het lastig om een wezenlijke stap voorwaarts te maken. Mensen bekend maken met de diversiteit aan mogelijkheden en de effecten op de persoonlijke groei, sociale cohesie en het leren, is een eerste stap.

Wanneer de school kiest om kunst een serieuze plek te geven zijn er in het proces om dat voor elkaar te krijgen verschillende fases te onderscheiden.

  • In eerste instantie staat iedereen zo’n beetje met de ruggen naar elkaar toe. We noemen dat: back to back.
  • De kunst is om elkaar op te zoeken en te kijken waar gezamenlijke belangen liggen en hoe je die vorm kunt geven: face to face.
  • Vervolgens kun je kijken naar hoe je optimaal van elkaars expertise gebruik kunt maken om gezamenlijk de ontwikkelingskansen van kinderen vorm te geven: hand in hand.
  • De volgende fase is om samen een creatief partnerschap aan te gaan waarbij de kunstvakken geïntegreerd in het onderwijs zijn. Wanneer kunst geïntegreerd wordt in het onderwijs zal dat ook gevolgen hebben op de organisatie van een school, de ruimtes, de invulling. Dan spreken we van een cheeck to cheeck benadering.

Wilt u meer weten over onze benadering en werkwijze om ‘kunst in leren’ in het onderwijs te integreren? Neem contact met ons op.

www.deweijerdesign.nl