Duurzame transitieprocessen

Verandermanagement leidt pas echt tot duurzame ontwikkeling van de organisatie wanneer het niet alleen gaat om de reden en ratio, maar er ook aandacht is voor de mens, de organisatie en de omgeving waarin zij zich bevinden. Inzicht geven aan medewerkers in het doel en de reden van de veranderingen, is daarbij essentieel.

Dergelijke transitieprocessen vragen om een multidisciplinaire aanpak. Zowel de omgeving, de inhoud als het proces van daadwerkelijke implementatie zijn van belang. AB3 heeft de kennis in huis om het gehele transitieproces te ondersteunen. Als transitiemanagers dragen wij voelbaar bij aan het weerbaar maken van uw organisatie en uw medewerkers zodat zij effectief kunnen omgaan met de veranderende economische en sociale realiteit.

Omgeving

Bij het verkennen van de context kijken wij samen met u naar uw organisatie én naar de omgeving van uw organisatie. Daarbij gaat het om vragen als: Wat is er gaande in de wereld om ons heen? Hoe zijn wij georganiseerd en kunnen wij deze veranderende situatie aan? Wat betekent het als wij ons wel of niet aanpassen aan deze veranderingen?

Inhoud bepalen

De antwoorden op voorgaande vragen zijn de basis voor het ontwikkelen van een nieuwe of aangepaste visie en strategie. Deze vertalen wij vervolgens in inhoud waarin wij vastleggen wat de te bereiken doelen zijn, wat er moet gebeuren om deze te bereiken, welk gedrag daarbij hoort en welke mijlpalen wij kunnen definiëren. Daarnaast kijken wij goed naar de cultuur van de organisatie en of er voldoende draagvlak is.

Proces van implementatie

Vervolgens gaat het om de implementatie van deze nieuwe inhoud, het proces dat leidt tot de gewenste resultaten. Gezamenlijk bepalen wij welke implementatiestrategie het best aansluit op uw organisatie. Daarna gaan wij aan de slag met een interventieplan en de daadwerkelijke aanpak om informatie te delen, eventuele weerstand te onderzoeken en overwinnen, activiteiten af te stemmen, te monitoren en te evalueren. Kortom, om al uw medewerkers betrokken te krijgen, te houden en de gestelde doelen te bereiken.

Voor meer informatie kunt u Contact met ons opnemen

www.deweijerdesign.nl