Kunst en meervoudige intelligentie in leren

Voor leerkrachten in het basisonderwijs, kunstdocenten, (pabo- en kunst)studenten, ouders en geïnteresseerden in kunst en leerprocessen, schreef Alexandra van der Hilst een inspirerend boek genaamd ‘Voorbij de kaders, verwondering over onze leer-kracht en bewondering voor onze leer-kracht.’

Het boek is geschreven als een uitnodiging om verschillen in kinderen en de manier waarop ze leren te (h)erkennen en verscheidenheid als bron van inspiratie te zien. In het boek worden inzichten uit wetenschap, kunst en onderwijs met elkaar verbonden. Het is een kleurrijk boek met talloze foto’s en mindmaps met veel aandacht voor de natuur om ons heen. Het is zowel een studie- als werkboek met een apart activiteitenboek: een handvat voor degenen die meer beweging en diversiteit op school willen. Met als extra een cd-rom met prachtige foto’s van de natuur, vrij van copyright.

boeken

2e druk: full-color paperback uitvoering

ISBN: 978-90-815027-1-9

Studieboek, activiteitenboek en cd–rom, € 57,50 (exclusief bijdrage verzendkosten: in Nederland € 4,50; in Europa € 9,-)

Het boek is uitverkocht

‘Voorbij de kaders’ bestellen

PDF’s over ‘Voorbij de kaders’ downloaden

Rondom onderwerpen uit ‘Voorbij de kaders’ worden trainingen en workshops gegeven.

Citaten uit de vakpers over ‘Voorbij de kaders’:

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Joke Visker:

‘Een bijzonder boek dat het onderwijs vanuit een verrassend perspectief belicht. De kernvraag die in het hele boek terugkomt is: hoe bereik je dat een kind met hart en ziel bezig is met leerstof en op welke manier maakt het zich die leerstof het makkelijkst eigen? (..) Het boek leert je met een verfrissende blik naar kinderen, kunst en onderwijs te kijken.’

FOORUM Openbaar Onderwijs Rotterdam, Ronald Pieck:

‘Dit is een fantastisch en inspirerend boek. Een leerboek met duidelijke uitleg van wetenschappelijke theorieën, o.a meervoudige intelligentie, en een activiteitenboek dat de theorie uitwerkt voor de klas.’

Mensenkinderen Jenaplan, Felix Meijer:

‘Een prachtig vormgegeven boek (…) Vele verbanden zijn te ontdekken met het Jenaplanonderwijs zoals coöperatief leren, wereldoriëntatie en zingeving. Door de vele praktijkvoorbeelden is het niet alleen geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in de achterliggende theorie, maar juist ook voor degenen die op zoek zijn naar praktische ideeën en voorbeelden. In vele opzichten een kostbaar boek.’

Educare, Marijke Sluijter:

‘In dit boek vindt u verbindingen tussen verschillende vakgebieden, tussen inzichten uit de pedagogie en psychologie en over de rol die kunst – muziek, dans, drama, beeldend, poëzie – kan spelen in het onderwijs. Een standaardwerk over kunst in het onderwijs om duidelijk te maken dat kunst een onmisbaar onderdeel van leren en lesgeven is.’

NBD Biblion, Mart Seerden:

‘Rijk uitgegeven studieboek over het menselijk vermogen om te leren, talenten en kwaliteiten, het brein in actie en het op creatieve wijze ontwikkelen van leerkracht en leervermogen.(..) De inhoud is meeslepend, praktisch, laat zien en inzien en biedt het beste van het beste op dit gebied. Voor iedereen die met kinderen werkt.’

Klik hier voor de volledige recensies over het boek ‘Voorbij de Kaders’.

www.deweijerdesign.nl