Reflecteren: je eigen proces en leeropbrengst in beeld brengen!

Op een andere manier evalueren, of een rapport maken? Bijzonder verschil tussen schoolteams en managementteams in bedrijven! Lees hoe een thema verliep en de uitkomst inmiddels als werkvorm om te evalueren wordt gebruikt….

In 2006, toen ik in Liverpool op basisscholen projecten deed, gebruikten we met kinderen metaforen uit de natuur om hun eigen leven in beeld te brengen. De vraag was: ‘What do we need to grow from tiny babies to strong children?’

Stap voor stap

Als eerste schilderden we op een stuk papier een grote boom, met wortels en takken. Daarna de aarde waar de boom in stond en de lucht. Er omheen zittend praatten we met de kinderen over wat bomen nodig hebben om te groeien en waardoor ze sterk worden. Als vanzelf kwamen we op de vergelijking met mensen. In de dagen die volgden hadden we het over onze wortels, ons thuis, voeding, vriendschap en zorg voor onze omgeving en elkaar. Wat maakt dat we het naar onze zin hebben? Kinderen kwamen op het idee dat te verbeelden met de bloemen die groeiden naast de boom. Iedereen maakte z’n eigen bloem met belangrijke woorden en plakte deze naast de boom. De keer daarna kwamen we op wat je wilt en kunt delen met anderen, verbeeldt in de persoonlijke vruchten tussen de takken. Stap voor stap groeide de boom tot onze boom.vertelboom

De boom bleek een inspirerende werkvorm die zeer uitnodigde tot het vertellen van verhalen. De vorm zorgde voor betrokkenheid in de groep, anders dan vaak gebeurde in een kringgesprek werd er echt geluisterd naar elkaar. Natuurlijkerwijs ontstond in een volgend project de ‘vertelboom’ waar woorden verbonden met het onderwerp in opgehangen werden. Bij peuters en kleuters een mooi middel om gericht met woordenschat bezig te zijn. Zo ook bij het leren van een tweede taal. Inmiddels gebruik ik de boom op een hele andere manier, namelijk als middel om te reflecteren op je eigen proces. En uiteraard kan dat ook met kinderen, studenten, collega’s.

… naar ‘rapportboom’

Appelboom 1

Maak je eigen ‘Rapportboom’

Wat heb je dit jaar / project geleerd?

Blad en vruchten: ∗ vaardigheden ∗ kennis ∗ ervaringen ∗ inzichten

Stam en takken: ∗ jouw typerende kwaliteiten en talenten

Bodem: ∗ wat heb je nodig om verder tot bloei te komen?

Wortels: ∗ waardoor ben je gegroeid tot wie je nu bent?

Je eigen boom tekenen is een mooie manier om stil te staan, terug te kijken en denken en op een creatieve wijze uiting aan het proces en de opbrengst te geven. Niet vanuit cijfers naar resultaten kijken maar vanuit de binnenkant: wat heb ik geleerd, gedaan, waar ben ik goed in, wat staat in de knop, of heeft meer voeding nodig?

Vervolgens bespreken kinderen hun boom, in groepjes, met jou, hun ouders of in de klas. Het leuke is dat anderen er ook nog iets aan toe kunnen voegen wat zij hebben gezien wat er ook gebeurd of ontwikkeld is.

Bijzonder verschil tussen scholen en bedrijven!

Bijzonder is dat leerkrachten in een training het direct (h)erkennen als een zinvolle werkvorm voor hun klas. Wanneer het om het maken van hun eigen boom gaat ligt het anders. Sommige docenten vinden de werkvorm alleen geschikt voor kinderen en studenten, maar kinderachtig voor henzelf. In de trainingen die we bij managementteams in bedrijven geven komt het woord kinderachtig niet voor. Misschien omdat men het sowieso niet verbindt met kinderen, maar alleen met diepe reflectie. De vorm op zich wordt ervaren als een eye opener om op hele andere manieren naar processen en het werk te kijken en met elkaar in gesprek te raken.

Bijzonder verschil!

Alexandra van der Hilst

 

www.deweijerdesign.nl