Studiemiddag: meervoudige intelligentie, kunst en de kerndoelen

voor schoolleiders, leerkrachten, intern begeleiders en coördinatoren:

‘Kinderen moeten kunnen uitblinken waar ze goed in zijn!’ Een veel gehoorde uitspraak van leerkrachten in het basisonderwijs. Kunst en cultuur zitten vol mogelijkheden om kinderen daarbij op weg te helpen en onderwijs te bieden dat aansluit bij hun eigen leerstijl. De meeste scholen nemen deel aan een kunst- of cultuurmenu van een centrum voor kunsteducatie en steeds vaker leveren professionele kunstenaars een specifieke bijdrage aan het schoolprogramma. In het kader van werken vanuit meervoudige intelligenties kan het voor leerkrachten interessant zijn te onderzoeken en ervaren hoe kunstzinnige werkvormen heel goed door henzelf te gebruiken zijn in bijvoorbeeld wereld-oriënterende vakken of ter ondersteuning van taal- en rekenonderwijs. Of hoe beweging, drama en muziek als ingang kunnen dienen om lesstof op een andere wijze te benaderen.boek voorbij de kaders U kunt hierover alles lezen in het boek ‘Voorbij de Kaders, over de eigen leer~kracht van het kind, meervoudige intelligentie en kunst in de klas. Wanneer u hier klikt kunt u achtergrond artikelen, recensies en de inhoudsopgave van zowel het studieboek als het activiteitenboek downloaden. Volgens een recensie van NBD Biblion: ‘Een rijk uitgegeven studieboek over het menselijk vermogen om te leren, talenten en kwaliteiten, het brein in actie en het op creatieve wijze ontwikkelen van leerkracht en leervermogen.(..) De inhoud is meeslepend, praktisch, laat zien en inzien en biedt het beste van het beste op dit gebied. Voor iedereen die met kinderen werkt.’

Studiemiddag:

Rondom onderwerpen uit het boek ‘Voorbij de Kaders’ wordt, door de schrijfster Alexandra van der Hilst, op woensdagmiddag 6 oktober 2010 in Hilversum een studiemiddag verzorgd:

  • het brein in actie, verschillen in leren;
  • hoe verbind je kunst met wereldoriëntatie, de zaakvakken en de kerndoelen?
  • muziek, drama en beweging toepassen in rekenen en taal, hoe doe je dat?
  • waarom is creatief leren denken in deze tijd zo belangrijk?

Ieder kind leert anders, daarom gaan we in deze middag actief kijken, luisteren, doen, uitwisselen, spelen, lachen, creëren, denken en verbinden. Eerdere deelnemers vonden het een bruisende en vooral praktische studiemiddag waarin zij handgrepen en inspiratie hebben opgedaan om zelf op voort te bouwen. Datum: woensdag 6 oktober 2010 in Hilversum; aanvang 13.30 uur tot 17.00 uur Financiële investering: deelname aan de studiemiddag bedraagt € 215,- inclusief een exemplaar van het boek ‘Voorbij de Kaders’, excl. BTW. Inschrijfformulier: wanneer u hier klikt opent zich het digitale inschrijfformulier Meer informatie: klik hier voor meer informatie of ga naar www.ab3.nu Wenst u een op maat gemaakte training voor en in uw organisatie? Neem contact met ons op, wij praten graag met u over de mogelijkheden. Wij hopen dat uw nieuwsgierigheid en enthousiasme geprikkeld zijn en u zich uitgenodigd voelt om het boek te bestellen of om deel te nemen aan de studiemiddag.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. >>
www.deweijerdesign.nl