Training ‘Creativiteit en Ontwerpend leren’

Deze training is toegankelijk voor onderwijsmedewerkers uit het PO en VO.

Doel vergroten eigen creativiteit en zelf leren ontwerpen van meervoudige didactische werkvormen
Werkvorm creërend, meervoudig, informerend, (inter)actief, doelgericht
Opbrengst weten hoe de eigen inspiratie op gang te brengen, inzicht in ontwerpprocessen en (eigen) werkvormen kunnen plaatsen in een leerlijn
Voor wie schoolleiders, leerkrachten en intern begeleiders in het PO en VO
Wanneer De training is verdeeld over 3 middagen op najaar 2016; van 13.30 uur tot 17.30 uur
Plaats Hilversum
Investering € 549,- inclusief documentatie

Wilt u direct inschrijven?

Klik hier voor het inschrijfformulier

Korte Inhoud

Hoe geef je vorm aan vaardigheden van de 21ste eeuw zonder oude kennis te verliezen?

Vanuit deze vraag hebben we de training ‘Creativiteit en ontwerpend leren’ ontwikkeld. De training gaat uit van de drie competentiepijlers: creëren, onderzoeken en reflecteren.

De eerste bijeenkomst is gericht op:

  • waarnemen en interpreteren; hoe mensen vanuit verschillende aannames waarnemen en daardoor tot uiteenlopende interpretaties komen
  • leren exploreren; waarom belangrijk bij het ontwikkelen van creativiteit, kritisch denken en een onderzoekende houding, welk gedrag hoort hierbij?
  • links- en rechtsbreinig leren; lineaire en non lineaire informatieverwerking leiden tot verschillende werkprocessen en verschillende uitkomsten
  • start verkenning eigen onderwerp voor ontwerp dat de deelnemer wilt uitwerken voor de eigen praktijk.

De tweede bijeenkomst is gericht op:

  • creatieve (denk)strategieën; visual thinking, klank en het auditieve geheugen, denken vanuit ruimte en beweging
  • oppervlakkig en diepgaand leren; hoe is het voorgaande op verschillende niveaus toe te passen in de eigen praktijk?
  • ontwerpproces; we doorlopen stap voor stap het proces van idee in je hoofd naar tastbare oplossingen, diensten of toepassingen. Aan de hand van  ingebrachte onderwerpen of thema’s  werken we met de deelnemers aan hun eigen ontwerpproces.

De derde bijeenkomst richten we ons op de opbrengst:

  • hoe ver zijn de deelnemers gekomen met hun eigen ontwerp en waar zijn ze in de praktijk tegen aan gelopen?
  • hoe beoordeel je wat je wilt bereiken ook daadwerkelijk is geslaagd en hoe begeleidt en beoordeel je leerlingen in creatieve processen?
  • leren en denken vanuit de manier waarop professionele ontwerpers en producenten denken en werken vertaald naar onderwijs en leren.

Tussen iedere bijeenkomst gaan de deelnemers met de opgedane praktische kennis en inzichten in hun dagelijkse werk aan de slag. Iedere deelnemer werkt aan een opdracht welke is gekoppeld aan een zelf gekozen thema, kerndoel of dienst.

Wilt u meer weten, neem contact met ons op.

www.deweijerdesign.nl