Training ‘Creativiteit en Ontwerpend leren’

dlrzw8xbkw

Deze training is toegankelijk voor onderwijsmedewerkers uit het PO en VO.

Doel vergroten eigen creativiteit en zelf leren ontwerpen van meervoudige didactische werkvormen
Werkvorm creërend, meervoudig, informerend, (inter)actief, doelgericht
Opbrengst weten hoe de eigen inspiratie op gang te brengen, inzicht in ontwerpprocessen en (eigen) werkvormen kunnen plaatsen in een leerlijn
Voor wie schoolleiders, docenten, leerkrachten en leerling begeleiders in het PO en VO
Wanneer De training is verdeeld over vier bijeenkomsten van vier uur en start in maart 2018
Plaats Hilversum, 5 minuten lopen van het NS station; of op uw eigen locatie
Investering we maken graag een offerte

Wilt u direct inschrijven?

Klik hier voor het inschrijfformulier

Goed om te weten;

 • De training is door Lerarenregister.nl voor 18 RU gevalideerd
 • Mocht de training onverhoopt niet doorgaan, dan krijgt u uw betaling voor 100% terug.
 • U betaalt geen BTW.
 • U heeft gedurende 14 dagen na het inschrijven voor een training het recht de overeenkomst onder opgave van redenen te ontbinden.
 • U kunt zich zonder kosten terugtrekken tot 20 werkdagen voor de training.
 • Meer dan 200 deelnemers gingen u voor.
 • Kijk hoeveel de belastingdienst meebetaalt.
 • Leraren: vraag of u voor een Lumpsumregeling in aanmerking komt.

Korte Inhoud

Hoe geef je vorm aan vaardigheden van de 21ste eeuw zonder oude kennis te verliezen?

Vanuit deze vraag hebben we de training ‘Creativiteit en ontwerpend leren’ ontwikkeld. De training gaat uit van de drie competentiepijlers: creëren, onderzoeken en reflecteren.

De eerste bijeenkomst is gericht op:

 • waarnemen en interpreteren; hoe mensen vanuit verschillende aannames waarnemen en daardoor tot uiteenlopende interpretaties komen
 • leren exploreren; waarom belangrijk bij het ontwikkelen van creativiteit, kritisch denken en een onderzoekende houding, welk gedrag hoort hierbij?
 • links- en rechtsbreinig leren; lineaire en non lineaire informatieverwerking leiden tot verschillende werkprocessen en verschillende uitkomsten
 • start verkenning eigen onderwerp voor ontwerp dat de deelnemer wilt uitwerken voor de eigen praktijk.

De tweede bijeenkomst is gericht op:

 • creatieve (denk)strategieën; visual thinking, klank en het auditieve geheugen, denken vanuit ruimte en beweging
 • oppervlakkig en diepgaand leren; hoe is het voorgaande op verschillende niveaus toe te passen in de eigen praktijk?
 • ontwerpproces; we doorlopen stap voor stap het proces van idee in je hoofd naar tastbare oplossingen, diensten of toepassingen. Aan de hand van  ingebrachte onderwerpen of thema’s  werken we met de deelnemers aan hun eigen ontwerpproces.

De derde bijeenkomst richten we ons op de voortgang:

 • hoe ver zijn de deelnemers gekomen met hun eigen ontwerp en waar zijn ze in de praktijk tegen aan gelopen?
 • hoe beoordeel je wat je wilt bereiken ook daadwerkelijk is geslaagd en hoe begeleidt en beoordeel je leerlingen in creatieve processen?
 • leren en denken vanuit de manier waarop professionele ontwerpers en producenten denken en werken vertaald naar onderwijs en leren.

De vierde bijeenkomst reflecteren we op de opbrengst:

 • de deelnemers presenteren hun eigen ontworpen project
 • wat was het resultaat van het project in hun eigen werkomgeving?
 • wat kan er beter of anders?

Tussen iedere bijeenkomst gaan de deelnemers met de opgedane praktische kennis en inzichten in hun dagelijkse werk aan de slag. Iedere deelnemer werkt aan een opdracht welke is gekoppeld aan een zelf gekozen thema, kerndoel of dienst.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

www.deweijerdesign.nl