Training ‘Voorbij de Kaders – Kunst in leren’

Doel zicht krijgen op meervoudige manieren van leren, gekoppeld aan de kunsten.
Duur één dagdeel van 4 uur.
Voor wie schoolleiders en leerkrachten van het basisonderwijs, intern begeleiders, cultuurcoördinatoren, kunstconsulenten, kunstvakgroepleiders, kunstdocenten, studenten Pabo en studenten Hogeschool voor de Kunst, begeleiders naschoolse opvang.
Wanneer woensdagmiddag 26 oktober 2016; van 13.30 uur tot 17.30 uur
Plaats Hilversum; dicht bij een NS station.
Kosten € 229,-

Goed om te weten:

 • Mocht de training onverhoopt niet doorgaan, dan krijgt u uw betaling voor 100% terug.
 • U betaalt geen BTW.
 • U heeft gedurende 14 dagen na het inschrijven voor een training het recht de overeenkomst onder opgave van redenen te ontbinden.
 • U kunt zich zonder kosten terugtrekken tot 20 werkdagen voor de training.
 • Meer dan 1200 deelnemers gingen u voor.
 • Kijk hoeveel de belastingdienst meebetaalt.
 • Leraren: vraag of u voor een Lumpsumregeling in aanmerking komt.

 

Schrijf u in voor deze dynamische en inspirerende training:

Klik Hier voor het inschrijfformulier.

Download hier meer informatie over deze training als PDF

Deze training ‘Voorbij de kaders – Kunst in leren’ is geaccrediteerd door de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

Inhoud

Een inspirerende en vooral praktische training, waarin verbindingen worden gelegd tussen inzichten over leren vanuit wetenschap, onderwijs en kunst. Verbindingen tussen theorie en praktijk. De inhoud van de training is opgebouwd rondom onderwerpen uit het boek ‘Voorbij de Kaders, bewondering voor onze leer~kracht en verwondering over onze leer~kracht’:

 • het brein in actie, verschillen in leren.
 • hoe verbind je kunst met wereldoriëntatie, de zaakvakken en de kerndoelen?
 • muziek en beweging toepassen in rekenen en taal, hoe doe je dat?
 • waarom is creatief leren denken in deze tijd zo belangrijk?
 • hoe staat dat in relatie tot vaardigheden van de 21ste eeuw?

Een overzicht wordt gegeven vanuit onderwijsinhoudelijke en didactische aspecten, zoals meervoudige intelligentie, brein vriendelijk en coöperatief leren, gekoppeld aan diverse kunstvormen.

De training wordt gegeven door Alexandra van der Hilst, schrijfster van het boek ‘Voorbij de Kaders’.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

www.deweijerdesign.nl