Uitgaan van de leerdomeinen met kunst als middel

Waar ik op uit ben is dat er een ander soort leren ontstaat waarbij de leerling wordt uitgedaagd en in het bezig zijn zowel kennis als vaardigheden opdoet. Alexandra van der Hilst in gesprek met fotograaf en nieuwe mediadocent Han Mulder.

Er moet veel gebeuren binnen het onderwijs. Terecht zeggen leerkrachten dat ze een kunstproject weliswaar zinvol vinden, maar dat ze het er niet nog eens extra bij kunnen doen. Fotograaf en docent nieuwe media Han Mulder houdt daarom bij het ontwerpen van onderwijsprojecten de leerdomeinen en kerndoelen in het achterhoofd.

Hoe maak jij verbinding tussen leerstof, kunst en verschillende leerstijlen?

De kunstlessen en projecten die ik maak zijn multidisciplinair en hebben een relatie met leergebieden en thema’s van de school. De school kan direct zien welke kerndoelen zijn afgedekt, of in welke context ze een lessenserie kunnen plaatsen. Doordat ik gebruik maak van verschillende kunstdisciplines ontstaat er een variatie aan werkvormen waaruit de leerlingen kunnen kiezen. Ik hoop op die manier aan te sluiten bij verschillende leerstijlen. Waar ik op uit ben is dat er een ander soort leren ontstaat waarbij de leerling wordt uitgedaagd en in het bezig zijn kennis en vaardigheden opgedaan worden. Ik denk dat wat je dan leert ook beter beklijft.

han 1verhoudingen zien

Lesopbouw

Lessen bouw ik op uit verschillende opdrachten. Zij vormen de kaders waarbinnen ieder individu zijn eigen invulling kan geven. In de groepsopdrachten bestaan verschillende rollen en taken die om samenwerking vragen. Binnen die samenwerking wordt ook de eigen verantwoordelijkheid geprikkeld.

Eigenheid

Eigenheid vind ik waar het om gaat. Ik werk vaak met kosteloos materiaal. Iets verbeelden met “niets” tot han 2iets, op ideeën komen en je laten verrassen door het materiaal vind ik belangrijk om mee te geven; zeker in deze tijd. Naast fotografie maken kinderen filmpjes met de webcam. Die manier van werken geeft een grote betrokkenheid. Sommige leerlingen gaan na school door op iets wat ze in het project geleerd hebben. Ze gaan voor zichzelf nieuwe dingen uitproberen met fotografie en nieuwe media en komen in dat proces weer op andere ideeën. Als ze dan hun werk aan je laten zien is het verrassend te zien hoe ze zich met dit medium hebben leren uitdrukken! Wanneer leerlingen met betrokkenheid werken zie je dat altijd terug in hun product.

Rol van de leerkracht: 1+1=3!

In de lessen is het belangrijk dat de leerkracht volledig meedoet. Ik wil hem of haar inspireren met hethan mulder 6gebruik van de materialen, de gevarieerde manier van werken en natuurlijk met dit medium. Het mooiste vind ik wanneer de leerkracht zich laat verrassen en zelf ook op nieuwe ideeën komt en deze integreert in zijn eigen lespraktijk. Dan heeft zo’n ‘kunstproject’ een dubbele werking: als kunstdocent behandel je de leerstof die op het programma staat op een andere manier en de leerkracht kan er zelf ook in andere leerdomeinen op voortbouwen. Op deze manier ervaart een school dat een project er niet bijgedaan wordt, maar een vervangend stukje van de gehanteerde methode kan zijn. Oftewel 1+1=3!

Samenwerken?

Ik wil me meer bezighouden met het ontwikkelen van media-educatie in het basis- en voortgezet onderwijs en het uitwerken van leerlijnen. Voor initiatieven en samenwerking sta ik altijd open.

Alexandra van der Hilst

Han Mulder is zelfstandig fotograaf en docent nieuwe media bij het ICO te Assen en op aanvraag bij de Pabo. Hij studeerde aan de Fotovakschool en de Artez Academie. Daarnaast heeft hij een PABO achtergrond. Bij het ICO volgde hij het cursustraject ‘Kunst in Leren’ van AB3. Meer weten: han.mulder@ziggo.nl of LinkedIn.
www.deweijerdesign.nl