Vakbladen

Regelmatig schrijven we in vakbladen of leveren een bijdrage aan jaarboeken van culturele organisaties waar we ons mee verbonden voelen.

‘Mensenkinderen’ is een tijdschrift voor en over het Jenaplanonderwijs.

Naar aanleiding van haar boek ‘Voorbij de Kaders’ schreef Alexandra van der Hilst voor het novembernummer van ‘Mensenkinderen’ een artikel over het belang van het stimuleren en ontwikkelen van muzikale creativiteit in onderwijs. Zij verzorgde tevens het doekatern ‘Muziek’ in hetzelfde tijdschrift. Hieronder de inleiding en de eerste alinea van het artikel:

Muzikale creativiteit

Muzikale creativiteit moet, net als creativiteit op andere gebieden, beschouwd worden als een basale menselijke eigenschap en niet als een specifieke gave die slechts weinigen bezitten.

Een citaat van de psycholoog / filosoof Vygotsky (1896). Veel uit zijn gedachtegoed, met name zijn filosofie over de zone van de naaste ontwikkeling, is van invloed op het Nederlandse onderwijs. Bovenstaande spreuk nodigt uit muziek en vooral muzikale creativiteit een serieuze plek in onderwijs te geven. Je hoeft geen muziekexpert te zijn om de zone van de naaste muzikale creativiteit aan te spreken en daarmee de muzikale ontwikkeling te stimuleren. Auditieve en muzikale activiteiten zijn makkelijker vorm te geven en in te passen in het onderwijs dan je misschien in eerste instantie denkt.

Groepsleiders kunnen kinderen leren naar muziek te luisteren. Maar voor muzikale ontwikkeling komt de auditieve ontwikkeling. In deze eerste fase is het van belang kinderen bewust te maken van geluid en stilte, klank, melodie, ritme, tempo en dynamiek. Op dat vlak valt veel, spelenderwijs, te ontdekken.

Klankverkenning

piano 63_3Kinderen willen in eerste instantie woorden en verhalen omzetten in klanken. De koe doet ‘boeh’ en de poes ‘miauw’ en auditieve raadspelletjes ‘klinkt als..’ zijn de meest voor de hand liggende voorbeelden. Geluiden bij een verhaal verzinnen en auditieve reageerspelletjes zijn logische vervolgactiviteiten. Daarna kun je gaan werken aan het maken van eigen klankstukjes.

Door te spelen met geluiden leren kinderen niet alleen daar naar te luisteren, maar ook naar elkaar. Dat gebeurt door….

In het blad ‘Mensenkinderen’ of op de Jenaplansite kunt u het volledige artikel lezen. Binnenkort is dit artikel ook te downloaden op onze eigen ab3.nu website.

www.deweijerdesign.nl