Vraaggestuurd samenwerken

De vraag van de opdrachtgever is ons vertrekpunt. Geen situatie of vraagstelling is dezelfde. Wij maken maatwerk en werken daarin nauw samen met de opdrachtgever. Immers, kennis wordt voortgebracht door mensen en is pas van wezenlijk belang als ze ook echt belichaamd wordt door mensen!

In beweging brengen

den_bosch_082_3_2Wij luisteren, analyseren, leven ons in en pakken vervolgens door, op een wijze die gebaseerd is op vertrouwen en respect. Voelen, denken en doen gaan bij ons samen op. Zo brengen wij mensen in beweging. Wij kennen de werkvloer, zijn ervaringsdeskundigen en geven het beste van onszelf. Daarin zit de uitnodiging aan de ander om hetzelfde te doen.

Partners

Wanneer de situatie of vraagstelling dit vereist, betrekken wij uit de kring van partners om ons heen andere bezielde en ondernemende trainers, projectbegeleiders en kunstenaars. Wij werken in binnen- en buitenland.

www.deweijerdesign.nl