Maandelijks archief: oktober, 2012

Hoe een balletje kan rollen in het buitenland …..

Cultuur is overal om ons heen, het vormt en informeert ons. Bepaalt mede hoe we waarnemen, betekenis geven, ons gedragen, geeft kaders en is tegelijkertijd vloeibaar omdat het overal doorheen loopt. Naar aanleiding van haar keynote Creative arts in Learning in Liverpool, gaf Alexandra van der Hilst een tweedaagse in Jersey over Cultural differences.
Bij AB3 wordt elke training op maat gemaakt. Afhankelijk van de samenstelling van de groep deelnemers proberen we telkens een balans te creëren tussen concrete voorbeelden, onderliggende theorieën en onderzoeken en fysieke activiteiten. Voor onderwijsmensen is het van belang dat ze naast een theoretische onderbouwing zelf met de materie praktisch in de klas aan de gang kunnen. Werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling en het bewustworden daarvan, zijn wat ons betreft onlosmakelijk verbonden met inhoudelijke aspecten van een training.

Mijn motto is ….

Je moet kinderen aanwakkeren in het zich voor kunnen stellen van een probleem en vervolgens samen met hen zoeken naar antwoorden en oplossingen. Ik probeer in te stappen in het gebied waar mijn leerlingen plezier in hebben. Dan prikkel je hun eigen motivatie. Dat is het begin, aldus Edo Maas.

Transformeters in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch

Transformeters een educatief kunst- en techniekproject in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch

www.deweijerdesign.nl