Maandelijks archief: september, 2013

Visuele denkstrategieën – Woorden vangen voor wat je ogen zien!

In het praten over beelden leer je niet alleen je gedachtes te structureren en te redeneren maar ook dat anderen die naar hetzelfde beeld kijken misschien iets anders erin zien. Anderen gebruiken andere woorden, hebben andere referentiekaders en samen kom je in gesprek. Naast het feit dat je daarin andere kennis opdoet, leert het je open te staan voor andere meningen en andere mensen. Kijken, analyseren en praten over beelden helpt kinderen bovendien hun taalvaardigheid en woordenschat uit te breiden en het maakt hen vrijer in het denken. Ze vangen woorden voor wat hun ogen zien!

Leerstrategie worstelende woorddetective

Mensen die vlot en vloeiend kunnen lezen kunnen al hun aandacht vestigen op de inhoud van een tekst. Daarvoor is het nodig om 95% van de woorden van een tekst te kennen. Het niet kennen van 10% van de woorden maakt het begrijpen van een tekst bijna onmogelijk. Datzelfde geldt voor het goed kunnen volgen en voeren van een gesprek. Woordenschatontwikkeling is daarom van essentieel belang, zowel in de breedte als in de diepte. Met aandacht voor betekenis, beeld, expressie en klank.

Leerkracht als creator, ook in de taalles en… ouderbetrokkenheid!

Voorbeelden uit de praktijk over hoe leerstof in een betekenisvolle context geplaatst kan worden door gebruik te maken van andere didactische werkvormen. Taalontwikkeling vanuit een kunstzinnige invalshoek. Kunst in leren.

www.deweijerdesign.nl