Maandelijks archief: december, 2013

Creativiteit en ontwerpend leren

Naast vakinhoudelijke kennis is het beheersen van complexe vaardigheden voor leerkrachten een must om in deze tijd vorm te kunnen blijven geven aan goed onderwijs. In teams waar de aspiraties hoog liggen ontstaat al snel een zinderende werkflow. Mensen komen steeds dichter bij hun eigen creativiteit en durven dat te laten zien en in te zetten in het ontwerpen van onderwijs rondom een thema. Op 19 maart en 2 april 2014 geeft AB3 hierover de open training ‘Creativiteit en ontwerpend leren’ in Hilversum.

KinL, kristalliserend mozaïek!

De afgelopen maanden is AB3 ook in de provincies Noord… Lees verder

Wonder in ons brein!

Voor iedereen die zich met educatie beroepsmatig bezig houdt is kennis over leerprocessen en ons brein van belang. We kunnen deze kennis vertalen in manieren waarop we lesgeven en het gebruik van ons brein intensiveren. Wanneer we dat bewust doen zijn we bezig met breinbewust leren. Muziek en / of klank verweven met een taal activiteit start een proces van gelijktijdige informatie geïntegreerd verwerken. Informatie op verschillende manieren aanbieden maakt dat ons brein beter gebruikt wordt en onthoudt. Ondertussen gebeurt nog iets anders. Kinderen worden enthousiast, het pleziercentrum in het brein gaat op ‘aan’.

www.deweijerdesign.nl