Accreditatie speciaal onderwijs ‘Voorbij de Kaders – Kunst in leren’

De training ‘Voorbij de Kaders – Kunst in leren’ is onlangs geaccrediteerd door de Stichting Vaktherapeutische Beroepen (SRVB). Marijtje van der Veen, vaktherapeut en docent in het speciaal onderwijs, zorgde voor de aanmelding bij het register vaktherapie. Zij schreef ons over haar motivatie:

De inhoud van de studiedag ‘Voorbij de Kaders – Kunst in Leren’ heeft me gesterkt in mijn visie dat kinderen actief bij het leerproces betrokken moeten worden, vanuit hun motivatie en voorkeuren, en dat ze meer in verbanden zouden moeten kunnen leren.

Ik ben, naast beeldend kunstenaar, enkele jaren vaktherapeut op  BSO “de Meander” in Assen en behandel daar kinderen, individueel of in kleine groepjes. Soms doe ik in de grote groep creatieve activiteiten, bijvoorbeeld in het begin van het schooljaar bij het “van de groep een groep maken”. ‘Kunst in leren’ en beeldende therapie zijn sterk verwant. Experimenteren, handelen, ervaren komen binnen, alleen vertellen niet.

18 okt 001_2_2

Op onze school proberen we inhoud te geven aan ‘Kunst in leren’ samen met het ICO centrum voor kunst en cultuur. Het blijft moeilijk om van ‘geijkte’ paden af te stappen, ook al worden er veel goede stappen gezet. Het idee is de kunstvakken te integreren in andere vakgebieden en meer aan te sluiten bij de competenties van onze leerlingen en leerkrachten. We zijn goed op weg denk ik, maar er is nog veel te winnen.

Bij het ICO heeft AB3 een training- en begeleidingstraject verzorgd voor docenten die in het onderwijs hun vakkennis gaan inzetten.

AB3 trainingen zijn geaccrediteerd door de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB). PastedGraphic-1Meer info kun je vinden op www.registervaktherapie.nl


www.deweijerdesign.nl