Doekatern: ‘MUZIEK OP SCHOOL …. doet meer dan je in eerste instantie bij stil staat!’

‘Muzikale creativiteit moet, net als creativiteit op andere gebieden, beschouwd worden als een basale menselijke eigenschap en niet als een specifieke gave die slechts weinigen bezitten.’ piano-spelenEen citaat van de psycholoog / filosoof Vygotsky. Veel uit zijn gedachtegoed, met name zijn filosofie over de zone van de naaste ontwikkeling, is van invloed op het Nederlandse onderwijs. Bovenstaande spreuk nodigt uit muziek en vooral muzikale creativiteit een serieuze plek in onderwijs te geven. Je hoeft geen muziekexpert te zijn om de zone van de naaste muzikale creativiteit aan te spreken en daarmee de muzikale ontwikkeling te stimuleren. Luisteren naar muziek en daarna in je hoofd de melodie opnieuw terughoren en nazingen traint het innerlijke gehoor. Daardoor leert het gehoor ritmische en melodische patronen te herkennen en dat heeft een positieve invloed op het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht. Ruimtelijk inzicht is de basis voor abstracte denkprocessen zoals je gebruikt in schaken, rekenen, wiskunde. Muzieksferen roepen gevoelens en emoties op. Dat ervaren en te leren benoemen draagt bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Bovendien laat muziek kinderen kennismaken met ons culturele erfgoed. Muziek kun je ook gebruiken als vervoermiddel waarlangs kinderen lesstof eigen maken. Maar er is meer, muziek verbindt….muziek en ook dans zijn de talen van de ziel! In het bijgevoegde Doekatern, onlangs gepubliceerd in Educare, vindt u praktische ideeën en oefeningen voor in de klas. Klik hier om het Doekatern te downloaden.  

www.deweijerdesign.nl