Enthousiaste volle zaal op Conferentie ‘Voorbij de kaders – Limburg’ !

De eerste Limburgse Inspiratieconferentie ‘Voorbij de kaders’ op 18 november was een succes en werd flink bezocht. In het prachtige theater ‘t Raodhuis te Blerick verschenen afgelopen woensdag naast de 180 ingeschrevenen nog eens 40 deelnemers extra! Ook AB3, in de persoon van Alexandra van der Hilst, leverde een bijdrage aan deze succesvolle dag.

(foto's van Ronald Joosten)

(foto's van Ronald Joosten)

Inspiratiedag-1-18 nov 09Alexandra hield een plenaire lezing over het belang van ‘Kunst in leren’ in het onderwijs en gaf 2 interactieve workshops over enkele onderwerpen uit haar boek ‘Voorbij de kaders’. Spontane reacties op de interactieve presentaties, lezingen en workshops én vragen naar vervolg. Tijdens de cultuurmarkt werd volop ‘genetwerkt’. Over dat vervolg gaat u binnenkort dus meer horen en lezen!


www.deweijerdesign.nl