Feest!

wijnrank_2In oktober 2008 bestaat AB3 Management, Training & Projecten BV tien jaar! Een feit om bij stil te staan, te genieten van de oogst, dit te vieren en ook weer door te geven. Dat doen wij met deze gloednieuwe website. Wij nodigen u uit een kijkje te nemen en ontmoeten u graag in een persoonlijk gesprek.

Van losse onderdelen naar totaalpakket

De afgelopen tien jaar zijn bruisend, gevarieerd en vooral inspirerend geweest. Gevarieerd qua werkzaamheden en ook qua opdrachtgevers.
Van communicatietrainingen in de zorgsector en begeleidingstrajecten in het onderwijs tot interimmanagement bij veranderprocessen in de telecommunicatie. In eerste instantie waren de management en trainingsopdrachten van elkaar gescheiden. Tegenwoordig zijn deze twee aspecten van ons werk steeds vaker met elkaar verweven binnen een opdracht. Wij merken dat opdrachtgevers het prettig vinden om een totaalpakket van procesbegeleiding, interim- of project management gecombineerd met trainingen door ons te laten verzorgen. Dat maakt dat wij ook echt betrokken worden bij het reilen en zeilen van een organisatie op diverse lagen en zo een relatie kunnen opbouwen met de mensen die er werken. Naast een totaalpakket organiseren we ook open trainingen en projecten.

Netwerken en kenniskringen

Door onze horizon breed te houden komen er steeds nieuwe dingen op ons pad. De verbindende factoren daarin zijn telkens mensen en menselijke processen in allerlei werkomstandigheden en situaties. Een gedeelte van ons werk speelt zich af in het buitenland. Het is interessant met verschillende culturen te werken. Over de grens kijken leidt weer tot nieuwe inzichten en soms ook tot nieuwe samenwerkingsvormen. Mede door onze verscheidenheid aan opdrachtgevers zijn wij inmiddels onderdeel geworden van een breed(sociaal) netwerk. De laatste jaren zien wij dat organisaties die zich verantwoordelijk voelen voor de wereld om hen heen steeds vaker verbinding zoeken met organisaties uit andere domeinen van de samenleving. Een mooi voorbeeld zijn de netwerken, kenniskringen en samenwerkingsverbanden die ontstaan tussen onderwijs, bedrijfsleven en de kunstensector. Wat wij nodig hebben in deze tijd van snelle veranderingen zijn naast kennis, vooral wijsheid en innerlijk leiderschap. Uitwisselen van informatie, leren van en met elkaar, bespiegelen, inspireren en verbinden zijn van essentieel belang geworden.

Samen bouwen

In ‘Actueel’ houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen van netwerken en initiatieven op dat gebied.

www.deweijerdesign.nl