Heden – verleden – toekomst

Wij kijken terug op een vruchtbaar jaar en danken alle lezers, opdrachtgevers en cursisten voor het vertrouwen, de prachtige ontmoetingen en de boeiende opdrachten.

In een tijd waarin veel organisaties geconfronteerd worden met complexe vraagstukken neemt de noodzaak tot duurzame veranderingen in bedrijfsvoering en marktbenadering toe. Bestuurders en directies noemen persoonlijke ontwikkeling, brede inzetbaarheid, ondernemend gedrag en creativiteit bouwstenen voor een gezonde organisatieontwikkeling. Tegelijkertijd wordt het belang van het koesteren van de menselijke maat (weer) gezien. In ons werk staan inleven, afstemmen, ontwikkelen, bepalen en behalen van doelen om samen vorm te geven aan een – financieel en sociaal – gezonde organisatie voorop. Ook in 2012 hebben we voor een aantal opdrachtgevers vorm en inhoud gegeven aan een op maat gemaakt innovatietraject.

Daarnaast hebben wij veel enthousiaste deelnemers aan de ‘Voorbij de kaders – Kunst in Leren’ trainingen mogen ontmoeten in zowel de open, als ‘in company’ trainingen in Nederland, België en Engeland.

magieIn het jaar dat voor ons ligt gaan we natuurlijk door met het geven van trainingen en het ontwerpen en begeleiden van innovatietrajecten. Komend jaar zijn wij met name actief in de kunst- en cultuursector, het onderwijs, de omroep en het bedrijfsleven.

Naast de introductietraining ‘Voorbij de kaders – Kunst in Leren’ staan twee nieuwe trainingen op het programma :

  • de verdiepende studiemiddag ‘States of Mind bewust toepassen in de klas’ welke op 24 april voor het eerst gegeven zal worden in onze vaste trainingslocatie in Hilversum.
  • de training ‘Ontwerpdenken’, specifiek voor organisaties die het belangrijk vinden dat de creatieve denkkracht van medewerkers gestructureerd en effectief wordt ingezet bij organisatieontwikkeling.

Wij wensen u allen een inspirerend en gezond 2013 toe en hopen u (wederom) te ontmoeten!

Alexandra van der Hilst, Ben van der Sanden


www.deweijerdesign.nl