Hoe een balletje kan rollen in het buitenland …..

Op de Grand Vaux Primary School in Jersey gaf Alexandra van der Hilst een meerdaagse training aan intern begeleiders, educational therapists en creative partnership coördinatoren van 16 basisscholen. Zij was daartoe uitgenodigd naar aanleiding van haar keynote Creative arts in learning die zij – jaren eerder! – gaf op de SEAL onderwijs conferentie in Liverpool. In Jersey stond het thema ‘Cultural differences’ centraal.

Jersey 1

Cultuur is overal om ons heen, het vormt en informeert ons. Bepaalt mede hoe we waarnemen, betekenis geven, ons gedragen, geeft kaders en is tegelijkertijd vloeibaar omdat het overal doorheen loopt. Cultuur ademen we in en ook weer uit. Iedereen is daar onderdeel van. Kunst en kunstzinnige werkvormen kunnen helpen om over je eigen horizon heen te leren kijken. Voorbij je eigen kaders kijken naar de wereld om je heen. Proeven van verschillen en overeenkomsten tussen verschillende culturen en ervaren hoe je zelf geneigd bent waar te nemen en te (ver)oordelen.

Bij ons wordt elke training op maat gemaakt. Afhankelijk van de samenstelling van de groep deelnemers probeer ik telkens een balans te creëren tussen concrete voorbeelden, onderliggende theorieën en onderzoeken en fysieke activiteiten. Voor onderwijsmensen is het van belang dat ze naast een theoretische onderbouwing zelf met de materie praktisch in de klas aan de gang kunnen. Jersey 2Werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling en het bewustworden daarvan, zijn wat mij betreft onlosmakelijk verbonden met inhoudelijke aspecten van een training. In Jersey begonnen we met een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen ‘positive inquiry’ spel over wat iedere leerling uniek maakt. In het gesprek dat daardoor ontstond kwamen veel docenten vanzelfsprekend op hun eigen diverse achtergronden en hoe deze meespeelt in hun manier van lesgeven en van kijken naar de wereld.

Soms is het makkelijker een (emotioneel) onderwerp te introduceren en bespreken langs de kunsten. Jersey 4Ik gebruik beelden en materialen die nieuwsgierigheid oproepen en daardoor uitnodigen tot uitwisseling. Deze werkvorm maakt het mogelijk vanuit neutraliteit te kijken naar overeenkomsten en verschillen in waarden, tradities, rituelen, normen, overtuigingen en gedrag. Daaruit vormt zich een natuurlijke brug naar het onderwijs en de eigen praktijk. Zo ook hier, deelnemers stelden elkaar in alle openheid vragen over ervaringen, aannames en oordelen. Iedereen gaf een presentatie over de eigen school of klas, wat er speelde, waar behoefte aan was en in de uitwisseling ontstonden ideeën voor een mogelijke thematische aanpak.

Tijdens zo’n tweedaagse is het fijn dat er naast diepgang voldoende ruimte is voor momenten van ontspanning, goed eten en een buitenopdracht te doen. Een prettige sfeer waarin de sociale cohesie in een groep groeit.

De tweede dag gingen we praktisch, toegespitst op de eigen les- of schoolsituatie, aan de slag. jersey 3Theorie werd telkens gekoppeld aan een praktische activiteit, leerstof of lesonderdeel van een thema. Met beelden, beweging, klank, instrumenten of materialen uit de natuur – opgeraapt tijdens de wandeling op het nabij gelegen strand en de schooltuin – ging iedereen aan het werk om leerstof op een andere manier vorm te geven. Op geplande momenten werd uitgewisseld wat er ontstaan was aan ideeën en inzichten en hoe dit te verbinden is met onderwijs ontwerpen aan de hand van een thema en de leerstof eisen van het thema. Tot slot presenteerde een ieder de eigen resultaten en werden hier en daar afspraken voor samenwerken gemaakt.

Zeer waardevol om de tijd te hebben om echt in gesprek te zijn, elkaar te ontmoeten en het verhaal over diversiteit als bron van inspiratie en verbinding en het belang van kunst in leren te kunnen delen overzee!

AB3 geeft trainingen en organiseer(t)de projecten over ‘Creative arts in learning’ in Engeland, Schotland, België, Hongarije, India en Indonesië. In Nederland worden specifieke trajecten op maat gemaakt voor scholen en centra voor kunsteducatie. Daarnaast geven we open trainingen.

www.deweijerdesign.nl