ICO Assen – Werkconferentie ‘Kunst in Leren, voorbij de kaders van ons onderwijs’

In de OCW publicatie ‘Onderwijs en Ambitie’ staat geschreven dat kinderen moeten kunnen uitblinken waar ze goed in zijn. Kunst en Cultuur worden genoemd als mogelijkheden bij uitstek om kinderen onderwijs te bieden dat aansluit bij hun eigen leerstijl. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk daar aandacht aan te besteden en stelt in haar publicatie ‘Kunst van Leven’: ‘Net als wetenschap begeeft kunst zich over de grens van het bekende.’

Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van onze hersenen, naar leerprocessen en de werking van ons geheugen, toont het belang aan van het gebruik van creatieve werkvormen die voorbij de kaders van het onderwijs gaan. Door kunst als leermiddel in te zetten worden ook tal van competenties, die in het verdere leven van waarde zijn, aangesproken en ontwikkeld. Kunst om de schoonheid van de kunsten, als vervoermiddel in leren en als bindmiddel van de samenleving.

Op 19 mei werd in Assen, op initiatief van het ICO Centrum voor Kunst en Cultuur, de werkconferentie ‘Kunst in Leren, voorbij de kaders van ons onderwijs’ gehouden. De werkconferentie was gebaseerd op bovengenoemde principes. Het deelnemende publiek bestond uit beleidsmakers, schoolleiders, leerkrachten, kunstdocenten en vertegenwoordigers van diverse bredeschool instanties.

Het kind centraal met kunst als middel waarlangs geleerd kan worden, daar werd in een gevarieerd programma met hoofd, hart, handen en voeten uiting aan gegeven!

Dat kunsteducatie niet alleen betrekking heeft op leren over, kennismaken met en oriënteren op kunst, maar vooral ook op leren door en met kunst werd duidelijk in de interactieve lezing ‘Kunst in leren, waar is dat goed voor’ van Alexandra van der Hilst. Op ludieke wijze werden verbindingen gelegd tussen wetenschap, kunst en onderwijs. De vragen: ‘Wat gebeurt er met kinderen als we kunst in de leeromgeving betrekken, waartoe leren wij, waarom vinden we dit belangrijk en hoe kunnen we dit toepassen’ stonden daarin centraal. Het publiek werd uitgedaagd om in een klankspel met plastic, water en papier te associëren en vervolgens verbindigen te leggen naar hun eigen onderwijspraktijk. Dat leverde – naast ideeën – ook enkele hilarische momenten op.

Kinderen verschillen, scholen verschillen, werkwijzen verschillen. Daarom werd in het middagprogramma een keur aan workshops geboden. Leerlingen van de muziekschool brachten de deelnemers al musicerende naar het juiste lokaal toe. Daar namen de kunstdocenten van het ‘Ontwikkelingsteam Onderwijs’ van het ICO de deelnemers mee op een ontdekkingstocht over diverse kunstvormen in leren. Ondertussen maakten kinderen video opnames en hielden interviews in een ‘speakerscorner’. Tijdens de plenaire afsluiting werden de opnames deels vertoond en ontstond een spontane uitwisseling van ervaringen en meningen tussen deelnemers, workshopgevers, kinderen en keynotesprekers. De algemene slotconclusie luidde: ‘Kunst in onderwijs JA DOEN!’

ICO Ontwikkelingsteam Onderwijs

ICO Ontwikkelingsteam Onderwijs

www.deweijerdesign.nl