Idee voor op school …. alternatieve zandbak

Stenentafel:

In maart waren we in Bern voor onze eigen training. Onderdeel daarvan was een bezoek aan het Sensorium. Dat is een soort zintuiglijk laboratorium waar mensen allerlei sensorische leerervaringen op kunnen doen waarbij telkens verbindingen worden gelegd tussen natuur en techniek. In een van de ruimtes stond een rechthoekige bak ter grootte van een flinke vergadertafel. Daarin lagen allerlei stenen van divers formaat. Degenen die daar zin in hadden konden volop bouwen, stenen stapelen, of gewoon lekker met de handen de verschillende vormen, structuren en zwaarte van de stenen voelen. Misschien is een dergelijke stenentafel een aardig idee voor op school?stenen tafel

 

Creëren met natuurlijke materialen.

Laat de kinderen natuur materiaal verzamelen en meenemen naar school. Bijvoorbeeld stenen, schelpen, zand, (herfst)bladeren, gedroogde takken, grind, houtsnippers, enzovoorts. Rangschik samen met de kinderen al het verzamelde materiaal op een tafel als een aantrekkelijk ‘natuurbuffet’. Ieder kind krijgt een groot vel en kiest materiaal van de tafel. Met het materiaal gaat iedereen aan de slag om een eigen compositie te maken.

Neem na afloop de tijd om samen naar de composities te kijken:

 • Wat zien de kinderen?
 • Wat valt hen op?
 • Hoe vonden ze het om te doen?

Je kunt deze activiteit ook met de hele groep doen. Bijvoorbeeld alleen met stenen. De kinderen kiezen twee of drie stenen uit en leggen om beurt hun steen neer. Zo ontstaat een gezamenlijke compositie.

Tip: werk in stilte of draai rustige muziek op de achtergrond.

Wat leren kinderen hiervan?

 • oog krijgen voor dingen uit de natuur;
 • verzamelen, kijken, ordenen, kiezen;
 • spontaan uitproberen van verschillende combinatie mogelijkheden;
 • ontwerp vaardigheden;
 • constructie vaardigheden (stapelen, bouwen, verbinden);
 • voorwerpen plaatsen op een vlak (ruimtelijke verdeling);
 • geduld;
 • samenwerken en zelfstandig werken;
 • gevoel voor verscheidenheid in formaat, kleur en mate van kwetsbaarheid van materialen uit de natuur.
www.deweijerdesign.nl