Initiatief Prinses Maxima leidde tot project ‘Kinderen Maken Muziek’

Werkconferentie Kinderen Maken Muziek op 22 november:

Alexandra van der Hilst sprak met Prinses Maxima over het project en gaf een interactieve presentatie over de relatie tussen kunst en leren en samen (be)leven.

Muziek verbindt! Kinderen Maken Muziek heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken. Samen muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Op initiatief van Prinses Máxima is een aantal organisaties op cultuur- en muziekgebied en het Oranje Fonds bijeengekomen. Doel was om na te denken over hoe er meer kinderen een instrument kunnen leren spelen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Oranje Fonds hebben deze handschoen opgepakt. Samen ontwikkelden ze Kinderen Maken Muziek. Prinses Máxima lanceerde dit initiatief op haar 40e verjaardag, 17 mei 2011. Zij gaf aan uit te kijken naar alle nieuwe muziekprojecten die hieruit voortvloeien en naar het eerste concert dat al deze kinderen gaan geven.

imagesNa een uitvoerige procedure zijn uit 184 aangemelde initiatieven 31 initiatieven geselecteerd die mogen deelnemen aan het programma Kinderen Maken Muziek. Zij ontvangen in totaal €1.165.800,- om hun idee uit te voeren. Het programma biedt zo ruim 5.000 kinderen de kans om samen met anderen muziek te maken. De afgelopen maanden hebben het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie hard gewerkt aan de uitvoering. Naast financiële ondersteuning bieden zij deze projecten ook inhoudelijke ondersteuning. Zo werd in september een startbijeenkomst georganiseerd met lezingen, workshops en brainstorms zodat alle projecten een vliegende start konden maken. Op 22 november j.l. werd de volgende werkconferentie gehouden. Deze had als doel: uitwisselen, informeren en inspireren. Alexandra van der Hilst, auteur van ‘Voorbij de kaders’, sprak met prinses Maxima over het project en gaf een interactieve presentatie over de relatie tussen kunst en leren en samen (be)leven.

www.deweijerdesign.nl