KinL …. roering in ‘t veld!

Minister Jet Bussemaker heeft aangegeven dat de kunst en cultuurvakken meer geïntegreerd moeten worden in het onderwijs zelf. Daartoe heeft zij de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) in het leven geroepen. OKDit is precies waar Kunst in Leren, afgekort KinL, over gaat. Van der Hilst schreef er al in 2007 een boek over: ‘Voorbij de Kaders’. Daarin vertelt ze onder andere over ons brein in actie, meervoudige intelligentie, waarnemen en interpreteren, bewust en onbewust leren, leerstof in een betekenisvolle context en diverse denk- en geheugen strategieën. Dit alles ter onderbouwing waarom kunst in leren belangrijk is en hoe dit ook bijdraagt aan creativiteit, bezieling en persoonlijk meesterschap. Gebaseerd op 30 jaar ervaring van de koude grond uit de kunstsector en het onderwijsveld, onderbouwd met inzichten uit de wetenschap, verbonden met de telkens veranderende praktijk.

Tik op de vinger, onderbouwen en…stug doorgaan

Lang daarvoor gaf zij al trainingen en specifieke begeleidingstrajecten over hoe de kunstvakken geïntegreerd in onderwijs en leren aan bod kunnen komen. Zelfstandig en als gasttrainer. Inmiddels doet zij dat onder de paraplu van AB3 en werd ingehuurd door onder andere het APS, NJPV, KPC, CED en de VU. Als projectleider van verschillende pilots deed zij regelmatig verslag van ontwikkelingen in het veld bij OCW. Ze introduceerde de term kunst in leren, maar werd van ‘hoger hand’ verzocht dat te veranderen in kunst en leren. Daar verzette zij zich tegen, omdat kunst en leren doet vermoeden dat het om iets gaat dat je er (even) bij doet, terwijl het er juist om gaat kunst, denkstrategieën uit de kunsten en kunstzinnige werkvormen in het leren zelf te betrekken. Kunst en leren zou de gedachte op kunnen roepen dat leren los staat van bezig zijn met kunst. Dat het gerechtvaardigd zou kunnen zijn de kunsten weg te bezuinigen zodra er minder geld te besteden valt. Kunst kan juist van meerwaarde zijn, zeker in het kader van ontwikkelingen van de 21ste eeuw. De roep om zelfstandige, flexibele en creatieve denkers en doeners wordt immers steeds luider! In elk verslag, elk artikel en elk project bleef Van der Hilst daarom stug de term Kunst in Leren gebruiken…

Inmiddels is kunst in leren een begrip dat voor velen gemeengoed aan het worden is. Dat is een mooie ontwikkeling! Althans, zolang het ook over de essentie van kunst in leren gaat met kennis, professionaliteit en bezieling voor zowel de kunsten als het leren van kinderen en jongeren.

Afgekort noemen wij kunst in leren KinL waarmee AB3 zich onderscheidt met een originele, gedegen en tegelijkertijd praktische aanpak.

Monika van der Ent, manager cultuuronderwijs bij Pier-K, zegt hierover : ‘Het sterke van de trainingen van Alexandra van der Hilst is dat wetenschap en theorie erin besloten liggen met praktische vertalingen. Daardoor krijg je én inzicht én leer je tegelijkertijd handen en voeten te geven aan hoe je het zelf kunt doen. Dat is een verademing. Voor onze kunstdocenten is het zeer toegankelijk. Pier K is er inmiddels mee aan de slag op de scholen.’

binnen buiten

www.deweijerdesign.nl