‘Kunst in Leren’ krijgt ook vorm in Cultuurmenu Noord Drenthe

Walkyre Echo's 2

Het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur is al enige jaren bezig met de integratie van kunst en cultuur in onderwijs. Voor de Kunst in Leren onderwijsprojecten worden vanuit verschillende kunstdisciplines werkvormen bedacht die dienen als vervoermiddel in het leren. Uitgangspunt is het leggen van verbindingen met de reguliere lesstof van de scholen. In Assen en Tynaarloo wordt daar dit seizoen voor alle basisscholen ook voor het eerst mee gewerkt binnen het Cultuurmenu. Het project Walkyre Echo’s is hier een mooi voorbeeld van.

Kunstenares Geke Hoogstins, creator van Walkyre Echo’s: ‘De sage Walkyre is ontstaan uit alle informatie over de oude Drenthse mythen en sagen. Het verhaal heeft allerlei elementen in zich uit het verleden; de veenoffers, de verhalen rondom de witte wieven, de goden, de rituelen en gebruiken, maar laat ook de sociaal/maatschappelijke problemen van nu zien: verschillen in culturele afkomst en daardoor afwijzing en uitstoting.’

P1018534Bij de dans/theaterproductie Walkyre Echo’s werd lesmateriaal ontwikkeld voor de basisscholen. Na het zien van de voorstelling gaan de kinderen op school zelf aan de slag met de thema’s uit de voorstelling: hoe leefden de mensen vroeger in het oude Drenthe, hoe gingen ze om met de natuur en hoe doen wij dat nu? De voorstelling is voor kinderen een hele belevenis en samen met het lesmateriaal sluit het geheel naadloos aan op de leerstof van groep 7 en 8.

‘De kinderen worden met dit lesmateriaal uitgedaagd om zelf onderzoek te doen, te associëren en verbanden te leggen’, aldus co-creator en cultuurcoach Akke Feenstra. ‘Door middel van o.a. dans, een archeologiespel en beeldende vorming leren kinderen over de geschiedenis van de omgeving. Ze reageren heel enthousiast en volgens de leerkracht onthouden ze de geschiedenis veel beter omdat het tot leven komt.’ Geke Hoogstins heeft een speciale kaart van Drenthe geschilderd, die in iedere school komt te
hangen.P1018512

Beeldend kunstenares Liesbeth Takken gaat van daaruit met de kinderen aan de slag. Ze maken met krijt op pakpapier tekeningen en ze laat van klei bouwwerken maken, zodat dorpjes van toen ontstaan. In het voorjaar worden de verschillende werken van de kinderen geëxposeerd in het gemeentehuis in Gieten.

Foto’s: Liesbeth Takken en Bart Vennink

 

Gemeente, provincie, bovenschools bestuur en kunst en -cultuurorganisaties hebben in dit project samengewerkt. Het voormalige Kunstmenu is uitgebreid tot een Cultuurmenu. Media en erfgoed worden structureel in nieuwe projecten geïntegreerd.

Walkyre Echo's 1_3

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ICO.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. >>
www.deweijerdesign.nl