Lezingen en presentaties

Naar aanleiding van het boek ‘Voorbij de Kaders’ komen regelmatig aanvragen voor een lezing of een presentatie binnen. Bijzonder is dat de afgelopen periode telkens een aanvraag vanuit een andere insteek kwam:

  • Creatief schrijven, Literair symposium voor centrum kunsteducatie
  • Bredeschool en de plaats van kunst en cultuureducatie, Cultuur Netwerk Nederland
  • Primair Onderwijs Limburg gaat Voorbij de Kaders, Cultuurpact
  • Betekenis van drama in het onderwijs over vijf jaar, BDD jubileum
  • Zin en zingeving van kunst in onderwijs en leren, HVO jubileum
  • Van spanningsveld naar speelveld, Professionalisering speciaal onderwijs
  • Muzikale vorming en meervoudige intelligentie, Muziek Centrum
  • Creatieprocessen en leiderschap, bedrijfstraining
  • Eigenaarschap en samenwerken, Professionalisering speciaal onderwijs

akexhvo2Het nemen van andere invalshoeken werkt inspirerend bij het op maat maken van een lezing, presentatie of training vanuit een specifieke vraag van een organisatie. Bovendien houdt het ons scherp: je moet immers goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de sector, en de organisatie waar je op dat moment voor staat, wil je inderdaad bereiken dat er reuring en interactie ontstaat!

 

 

www.deweijerdesign.nl