Limburg gaat ´Voorbij de kaders´ – Ankie Rutten

In Limburg werken primair onderwijs en de provincie nauw samen aan het verankeren van cultuureducatie. Het primair onderwijs in Limburg heeft als missie: ‘samen met partners werken aan het inrichten van een krachtige leer- en leefomgeving waar binnen cultuureducatie structureel verankerd is’.

Op 5 maart 2009 bezegelen de Provincie en het primair onderwijs, in de vorm van het platform ‘Cultuureducatie Primair Onderwijs Limburg’, hun samenwerking voor de toekomst met een bijzondere uitwisseling. Het platform biedt de notitie ‘Meer kinderen meedoen. Wij doen mee!’ aan waarin het de ambitie onderstreept om in nauwe samenwerking met de stakeholders, overheden en cultuur, cultuureducatie te borgen binnen- en buitenschools.
Maar de provincie komt op 5 maart niet met lege handen. Gedeputeerde voor Cultuur en Onderwijs Odile Wolfs geeft alle scholen voor primair onderwijs in Limburg het boek ‘Voorbij de kaders’ van Alexandra van der Hilst cadeau. Een cadeau als blijk van waardering, als verklaring dat cultuureducatie een betekenisvolle bijdrage in het primair onderwijs kan leveren en een aanzet om inhoudelijk met elkaar verder te discussiëren over de nieuwe kaders voor cultuureducatie in het primair onderwijs.

Als vervolg op het schenken van het boek aan alle scholen, starten in de provincie regionale workshops naar aanleiding van ‘Voorbij de kaders’ om scholen een handvat te bieden en leerkrachten te prikkelen verder te werken aan het invoeren van cultuureducatie vanuit de integrale context, als onderdeel van een breed onderwijsprogramma. De cultuursector kan kennis nemen van deze manier van denken in het primair onderwijs en daarop aansluiten. De workshops worden georganiseerd in samenwerking met AB3 Management, Training & Projecten.

Het boek ‘Voorbij de kaders’ was voor primair onderwijs en de provincie een voor de hand liggende keuze. De werkwijze van het onderwijs en de denkwijze in het boek van Alexandra van der Hilst sluit aan bij “meer kinderen meedoen”, of wel actieve participatie van kinderen en een integrale aanpak voor cultuureducatie in het onderwijs.

In het aprilnummer van ‘Kunstzone’, het tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs, heeft Ankie Rutten een uitgebreid artikel geschreven over de aanpak van de provincie Limburg en de rol die ‘Voorbij de kaders’ daarin speelt. Ankie Rutten is bovenschools cultuurcoördinator van Cultuurpad Limburg.

Voor meer informatie over het boek ‘ Voorbij de kaders’ klik hier.

www.deweijerdesign.nl