London – Knapperige minitaartjes en duurzame schoolontwikkeling!

Kom je samen of alleen?

Laat kennis dieper wortelen zodat je deze beter kunt benutten. Deelname aan trainingen en conferenties hebben meer effect wanneer dit samen met collega’s gebeurt. Niet alleen omdat gedeelde ervaringen makkelijker worden vast gehouden. Ook de kans om te wortelen en er echt iets mee te doen is groter wanneer je samen met collega’s opgedane kennis uitwerkt en elkaar stimuleert in het toepassen op de werkplek. Bovendien: thuisgebleven collega’s enthousiasmeren voor iets nieuws is makkelijker samen voor elkaar te krijgen dan in je eentje!

Toelaten van het ongebruikelijke

Op een conferentie over creativiteit en duurzame scholen gaf ik een poosje geleden een keynote lezing. Daarna stonden allerlei workshops op het programma, er was een markt met diverse stands, ervaringsmomenten, maquettes en interactieve media. Ook het gezonde buffet ontbrak niet. Verse smoothies, fruithapjes, knapperige broodjes, latte macchiato en kunstig opgemaakte minitaartjes, aan alles was gedacht. Het mocht dan ook wat kosten. Plaats van handeling was London. woordweb conferentie nieuwsbrief

Hoewel vaker als trainer voor die opdrachtgever in Engeland gewerkt, was de rol die ik nu als Nederlandse had toebedeeld gekregen bijzonder. Naast de keynote, mocht ik de verschillende onderdelen van de dag aan elkaar praten. Hier en daar een interview, een bewegingsmoment met de hele zaal, samen in gesprek en aan het eind met alle deelnemers mindmappend reflecteren. Een overkoepeld thema met mensen van verschillende aanvliegroutes, ten goede van de duurzame school. Wat ik op zo’n dag dan altijd hoop is dat mensen openstaan om met andere ogen naar hun eigen vakgebied of werkelijkheid te kijken. In gesprek durven gaan met mensen van buiten hun eigen cirkel.

De sfeer zat er goed in, oude bekenden kwamen elkaar tegen, nieuwe contacten werden gelegd. De meeste deelnemers waren enthousiast en gingen vol nieuwe ideeën en goede voornemens naar huis.

Een experience

Dit soort evenementen zie je steeds vaker: korte inspirerende talks, afgewisseld met een hoofdspreker en workshops variërend van twintig minuten tot anderhalf uur. Op de dag zelf zoemt het van alle kanten. De concentratieboog van bezoekers is de afgelopen jaren korter geworden. Opdrachtgevers willen een energieke uitstraling. Alles moet snel, sprankelend en origineel zijn. En bovenal een experience. Tegelijkertijd is de focus gericht op nut en resultaat.

Na de conferentie nam ik afscheid van een tevreden opdrachtgever. Onverwachte interactie, vragen stellen en bewegen met de hele zaal is niet zo Engels, de spontane reacties daarop markeerde het organiserende comité als een overwinning.

Vasthouden en concreet maken

Met de laatste vlucht vloog ik dezelfde avond terug. Wachtend bij de gate voelde ik mij voldaan, maar toch…. In het vliegtuig had ik alle tijd om nog eens terug te kijken. Ik vroeg mij af wat al die mensen er straks nu echt mee zouden gaan doen?

Uit allerlei onderzoek weten we inmiddels dat ervaringen pas iets teweeg brengen als ze opgevolgd worden door bewuste reflectie en herhaling. Opvallend was dat er maar weinig mensen samen met collega’s waren gekomen. Hoe zouden zij op hun werkplek hun enthousiasme vasthouden en inzichten concreet maken?

Voorbereiden versus deelnemen

Om aan de eisen van een opdracht te voldoen gaat in de voorbereiding veel tijd zitten. Een beleving heeft wat mij betreft pas zin wanneer die verbonden is met kennis en inzichten. Des te bewuster ben ik bezig inhoud te vertalen in beelden en korte herkenbare verhalen, rekening houdend met de verscheidenheid van de deelnemers. Klank en kleur zijn ondersteunend, interactie om betrokkenheid te genereren. En alles binnen een gegeven tijdslot. Hoe dat uitpakt blijft telkens fingerspizten werk in schakelen tussen speelsheid en harde feiten. Ter plekke voelen wat voor vlees je in de kuip hebt en hoe de dynamiek zich ontvouwt.

Deelnemers gaan op hun eigen manier om met inhoud. Het moment van de dag, hoe moe of energiek ze zijn, voorkennis, humeur, motivatie en of ze genoeg gegeten hebben, zijn allemaal aspecten die van invloed zijn op hoe informatie wordt geïnterpreteerd en onthouden. Evenals de reden waarom en de functie van waaruit men deelneemt.

Verandering in de mindset

Een tevreden klant is altijd belangrijk en uiteraard prettig. Toch blijven twee vragen in mijn hoofd rondzoemen:

  1. Hoe bewerkstellig je het besef bij deelnemers en (vooral) hun leidinggevenden dat samen een training of conferentie volgen veel meer vruchten afwerpt en dat dit zich terugbetaalt op het werk?
  2. Wat doen zowel de deelnemende als de organiserende partij aan follow up?

Om niet te verdwalen in mijn eigen gedachten ga ik terug naar de beleving van de dag. Ik heb zeker genoten van de sfeer, hou van verbinding en verdieping en heb een aantal mooie onverwachte gesprekken en ontmoetingen gehad. Of er werkelijk iets veranderd is in de mindset van deelnemers blijft natuurlijk gissen, maar een positieve kennismaking met nieuwe inzichten kan het begin van veel zijn!

Alexandra van der Hilst

 

www.deweijerdesign.nl