Training ‘Voorbij de kaders’

Wat gebeurt er met kinderen als we breinbewust leren, meervoudige intelligentie en kunst met elkaar verbinden en serieus betrekken in onderwijs? Waarom vinden we dit belangrijk en hoe kunnen we dit toepassen? Hoe staat dat in relatie tot vaardigheden van de 21ste eeuw?

PrMaxima-en-Alexandra-van-der-HilstAlexandra van der Hilst, uit haar lezing bij het Oranjefonds: ‘…Zodra je kunst in onderwijs gaat betrekken en diverse kunstzinnige werkvormen toepast in het leerproces geef je vorm aan leren en leven vanuit je totale wezen. Leerstof krijgt vorm op meervoudige manieren en kinderen kunnen dichter bij hun eigen leerstijl komen. Wanneer kinderen bovendien de essentie van de leerstof kunnen verbinden met henzelf en met hun eigen belevingswereld gaat daar een uitnodigende werking vanuit: ze staan stil bij wat iets voor hen betekent, ontdekken eigen vragen en door het vinden van antwoorden wordt informatie bruikbare kennis. Dit is een persoonlijke diepe leer-ervaring….’

Inhoud

De inhoud van de training is opgebouwd rondom onderwerpen uit het boek Voorbij de Kaders, bewondering voor onze leer~kracht en verwondering over onze leer~kracht’en wordt gegeven door de auteur van het boek Alexandra van der Hilst:

  • het brein in actie, verschillen in leren;
  • hoe verbind je kunst met meervoudige werkvormen voor wereldoriëntatie, de basisvakken en de leerdoelen?
  • muziek, drama en beweging toepassen in rekenen en taal, hoe doe je dat?
  • waarom is creatief leren denken in deze tijd zo belangrijk?
  • hoe verbind je de lesstof met de leerstijlen van kinderen en de vaardigheden van de 21ste eeuw?
  • meervoudige kunstzinnige werkvormen in relatie tot het thema ‘water’

Is dit interessant?

Schrijf u dan in voor de training ‘Voorbij de Kaders’, die gaat over de eigen leer~kracht van het kind, meervoudige manieren van leren en kunst in de klas. gedachte

Schoolleiders en intern begeleiders bevelen onze studiedagen en op maat gemaakte begeleidingstrajecten aan bij collega’s. Als belangrijke redenen noemen zij dat wij voldoen aan de behoefte bij leerkrachten om op andere manieren vorm te geven aan lesprogramma’s, essentiële gesprekken op gang brengen, weerstand in teams weten te doorbreken, zelfreflectie in het team vergroten en kunst en creativiteit koppelen aan opbrengstgericht werken.

Na afloop evalueren de deelnemers schriftelijk de training op inhoud, uitvoering en toepasbaarheid. Van de meer dan 1500 respondenten in de afgelopen schooljaren boordeelde 96 % positief, waarvan ruim 81 % de trainingen als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ evalueerde. Inspiratie en toepasbare kennis worden hoog gewaardeerd.

Een inspirerende en vooral praktische training van een halve dag, waarin verbindingen worden gelegd tussen inzichten over leren en leerstijlen vanuit wetenschap, onderwijs en kunst. Verbindingen tussen theorie, praktijk en met een thema te gebruiken in de klas!

Gegevens

U kunt de training volgen op:

  • Datum: nader te bepalen in voorjaar 2017.
  • Aanvang: 13.30 uur tot ca. 17.30 uur
  • Locatie: in Hilversum; dicht bij een NS station

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de training ‘Voorbij de Kaders’ of ga naar www.ab3.nu .

Wenst u een op maat gemaakte training voor uw organisatie? Neem contact met ons op, wij praten graag met u over de mogelijkheden.

Ik hoop dat uw nieuwsgierigheid en enthousiasme geprikkeld zijn en u zich uitgenodigd voelt om te komen. U bent van harte welkom!

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. >>
www.deweijerdesign.nl