Onverwachte ontwikkeling

In november zouden we starten met de verdiepende cursus ‘Kunst in Leren – Voorbij de Kaders’. Verschillende deelnemers afkomstig van dezelfde schoolorganisatie en van eenzelfde cultuur educatieve instelling hadden zich hiervoor ingeschreven. Vervolgens hebben we op uitnodiging voor deze twee organisaties een lezing verzorgd. In beide gevallen leidde dat tot een introductietraining met daaraan gekoppeld een voor de organisatie op maat gemaakt verdiepend traject. Prachtig, want uitgaan van de vragen en onderwerpen die spelen op een school of een cultuur educatieve instelling, is het meest bevredigende werk dat er is. Je kunt dan zo specifiek en praktisch samen met mensen aan de slag. In dat proces ontstaan zinnige professionele dialogen waardoor ‘kunst in leren’ veel meer landt binnen de hele organisatie.

Echter:
Tegelijkertijd hebben we daarmee onbedoeld ook een probleem gecreëerd. Namelijk dat er nog te weinig deelnemers over waren om de verdiepende cursus via open inschrijving in november door te laten gaan.

We zijn ons nu aan het beraden op een andere vorm van specifieke verdiepende workshops. Via deze pagina Actueel wordt u op de hoogte gehouden.

www.deweijerdesign.nl