Inspireren en ontmoeten

Organisaties die zich verantwoordelijk voelen voor de wereld om hen heen zoeken steeds vaker verbinding met organisaties uit andere domeinen van de samenleving. Uitwisselen van ervaringen, leren van en met elkaar, bespiegelen, inspireren en verbinden zijn van essentieel belang geworden. AB3 werkt daar graag aan mee en organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten of meerdaagse ontmoetingen.

Pod not found

Voor meer informatie kunt u Contact met ons opnemen

www.deweijerdesign.nl