Relatie tussen kunst en leren

relatie-kunst-en-leren

In het onderwijs zouden we niet alleen geboeid moeten raken door de vakken en de docenten die ze geven, maar vooral ook doordat ons denken uitgedaagd wordt, we nieuwsgierig blijven, zinnige vragen ontdekken, verbanden leren leggen en we leren met elkaar in dialoog te gaan over verschillende standpunten en aspecten. Dat we daarbij in speelsheid telkens opnieuw ervaren dat wat je doet ertoe doet: jij bent en daarom ben ik. Vanuit die insteek houdt de relatie tussen kunst en leren mij al zo’n 30 jaar bezig.

In dat specifieke veld van kunst en leren – ik noem het kunst in leren – heb ik me gespecialiseerd hoe pedagogische inhoudelijke kennis te integreren met vakinhoudelijke kennis over kunst, kunstzinnige werkvormen en kunst als vervoermiddel in leren. Maar ook kunst en sociale cohesie in school en in de samenleving en kunst in relatie met creatieve denkstrategieën. In de trainingen en workshops voor leerkrachten en kunstdocenten worden verbindingen gelegd tussen cognitieve, affectieve en creatieve aspecten met vakgebieden of thema’s die (vakoverstijgend) op een school aan de orde komen.

Vanuit mijn eigen (dans)kunstenaarschap is mijn ervaring met kinderen en jongeren dat het heel goed toeven is om met hen dat creatieproces aan te gaan! Essentieel daarin is om het met hen te hebben over wat ze ontdekken, welke gedachtes er boven komen drijven, wat ze willen uitdrukken, waarom en hoe ze dat willen aanpakken, enzovoorts. Het gaat om het zelfstandig experimenteren, openstaan voor het onverwachte en oorspronkelijk en dieper (durven) denken. Voorbeelden daarvan zijn onze projecten met licht en schaduw, al dan niet gekoppeld aan het maken van teksten of een performance. Ik wil u daar graag van mee laten proeven door middel van reacties van kinderen zelf. Bent u nieuwsgierig geworden klik dan hier.

Eén van mijn eigen producten die daaruit voort is gekomen is mijn boekje ‘Binnen -Buiten’.

 

www.deweijerdesign.nl