State of mind doordacht verweven in de les zorgt voor betrokkenheid en een hogere leeropbrengst.

Iedere docent wil zijn leerlingen bereiken en op een dieper niveau laten nadenken en leren. Leren gaat in een constante stroom van tegelijkertijd voelen, denken en doen. Mentale, fysieke en emotionele activiteiten zorgen voor actie-reactie-actie. Hoe we ons daarbij voelen is van grote invloed. Volgens hersenonderzoeker 1)Damasio bepalen emoties in enkele seconden welke richting ons denken opgaat. Onze hersenen gaan op ‘aan’ in een rijke leeromgeving met variatie in stimulerende interacties die zorgen voor verschillende states of mind. De leerervaring wordt intenser, krijgt een positieve lading en wordt beter onthouden.

Betrokkenheid genereren en betekenis geven

Het doel is een prettige, stimulerende en bezielde werksfeer te creëren voor zowel leerling als docent waarbij de leerstof centraal staat. Onze state of mind heeft gelijktijdig betrekking op mentale, psychologische en fysieke processen. Het omvat de staat waarin iemand verkeert op die drie vlakken in een bepaald moment. Direct of indirect wordt alles wat we doen beïnvloed door de state of mind waarin we verkeren. Dat geldt dus ook voor betrokkenheid genereren tijdens de les en betekenis geven aan informatie, gebeurtenissen, beelden en gesprekken. Ons onderwijs hecht steeds meer belang aan breinbewust leren. Benutten van de states of mind sluit daar volledig bij aan.

Hoe kun je de state of mind tijdens lesgeven en leren beïnvloeden?

 • Inrichten van de leeromgeving waarbij we het brein actief manipuleren om bewust en onbewust informatie die met de leerstof te maken heeft op te nemen.
 • Variatie in dynamiek tijdens interactieprocessen tussen docenten en leerlingen en tussen leerlingen onderling.
 • Weloverwogen afwisseling in zinvolle didactische werkvormen.
 • Bewust en dynamisch stemgebruik van de docent, lichaamshouding en expressie.
 • Bewuste ademhaling, regelmatig bewegen en focus.

De kwaliteit van de manier waarop en de sfeer waarin leerlingen actief met de leerstof aan de slag gaan, is bepalend voor het effect en de opbrengst van het leerproces.

Neurologisch onderzoek en de ‘learning state of mind’

Uit neurologisch onderzoek blijkt dat de beste state of mind waarin we leren een combinatie is van ontspannen en toch alert zijn. Succesvolle top-sporters, -musici, -acteurs en -dansers worden daarin getraind om zo hun topprestatie te kunnen leveren. Ontspannen alertheid is een basis state of mind die uit meerdere aspecten is opgebouwd: veiligheid, weten dat je competent bent, enthousiasme, innerlijke gedrevenheid om iets te willen weten, lichte ongerustheid en willen presteren. Het zijn zes belangrijke states of mind die ieder op zich bijdragen aan dat overkoepelde ontspannen alert zijn.

2)Kim Hare, schrijver, excellent senior trainer brain-friendly learning: ‘One of the pillars of Brain Friendly Learning is “State Management”. It is like a carefully considered ballet: a wisely crafted dance balancing learning styles, emotional state and environment to give our learners a multi-layered experience enhanced to maximise learning.’

Learning States of Mind, bewust toepassen in de klas

Dia4De learning states of mind effectief toepassen tijdens lesgeven vraagt behalve kennis over het wat, wanneer, hoe en waarvoor, ook om het kunnen aanvoelen van een goede timing, durf en creativiteit van de docent. Een kwestie van soepel kunnen te schakelen tussen actie en kalmte, uitdagen en onderzoeken, ervaren en reflecteren, spanning en ontspanning. En dat doordacht weten te verweven in gevarieerde didactische werkvormen.

Regelmatig geeft AB3 ‘States of Mind, bewust toepassen in de klas’ als open training in Hilversum. Er wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van het boek 3)‘Voorbij de kaders’. Na een theoretische onderbouwing van elke state of mind gaan we met de deelnemers aan de slag. Afstemmen van leerstof – state of mind – didactische werkvorm staat centraal. Het is een praktische, actieve training gericht op de eigen lespraktijk van de deelnemers.

Alexandra van der Hilst

Inschrijven? klik hier.

1)Damasio, A, The feeling of what happens
2)Hare, K. Bringing brainfriendly learning to life
3)Hilst, A. Van der, Voorbij de Kaders, verwondering over onze leer-kracht, bewondering voor onze leer-kracht


2 Reakties op State of mind doordacht verweven in de les zorgt voor betrokkenheid en een hogere leeropbrengst.

 1. Anja Boer's Gravatar Anja Boer
  22 maart 2013 om 13:26

  Beste meneer, mevrouw,
  Ik heb een aantal jaren geleden de training “Voorbij de kaders ” over meervoudige intelligentie gevolgd.
  Ik werk zelf o.a. met MBO leerlingen.
  De training die ik eerder volgde was vooral gericht op het Primair onderwijs.
  Op welke doelgroep is “States of mind….” gericht.
  Vriendelijke groeten,
  Anja Boer

  • 22 maart 2013 om 15:06

   Geachte mevrouw Boer, beste Anja,

   De training is geschikt voor PO, VO, MBO en waarschijnljk ook HBO.
   Mijn ervaring bij onderwijs instellingen is dat wanneer mensen eenmaal de essentie te pakken hebben, zij het makkelijk naar de eigen situatie om kunnen zetten.
   Wanneer deelnemers uit verschillende onderwijs lagen komen hou ik daar rekening mee met de uitwerking ( voorbeeld werkvormen) van de training.

   Dit is wat ik ga doen:
   – eerst een algemene uitleg met een interactieve opdracht van waaruit we de basis states of mind nader bekijken/ behandelen;
   – vervolgens ga ik een aantal actieve werkvormen doen die we daarna gezamenlijk gaan analyseren: wat gebeurt er tijdens deze werkvorm, wat heb je zelf ervaren, in je lijf, qua concentratie, plezier, hoe kun je deze ombouwen naar je eigen les;
   – daarna gaat iedereen ( in kleine groepjes / tweetallen) onder begeleiding aan het werk hoe de states of mind te verwerken in een onderdeel van een eigen les / lesstof / specifieke situatie, daarbij kan de werkvorm ook uitgeprobeerd worden: werkt dit wel / niet , welke variaties of verandering kan / moet ik dan aanbrengen
   – vervolgens bespreken we de opbrengst en doen een aantal werkvormen.

   Omdat we ook in kleine groepjes werken vinden sommige mensen het handiger om samen met een collega te komen.

   Wanneer u wilt kunt u ook telefonisch contact opnemen om eventuele specifieke vragen te bespreken.
   Hoe dan ook: welkom en wie weet tot ziens!

   Met hartelijke groet,

   Alexandra van der Hilst

www.deweijerdesign.nl