States of Mind bewust toepassen in leren

In ‘Voorbij de Kaders’ schrijf ik over de ‘state of mind’ als middel om een grotere leerbetrokkenheid en concentratie tot stand te brengen. De ‘state of mind’ waarin we verkeren wanneer we leren, vergaderen, een toets doen, een presentatie geven, of een topprestatie leveren beïnvloedt de mate waarin we succesvol zijn. popIn de wereld van topsporters en uitvoerend topkunstenaars – musici, dansers, acteurs – is dat een gegeven waarmee bewust gewerkt wordt. Niet alleen voor wat betreft de prestatie, ook hoe je tot die prestatie komt. Hoe onthoud je een tekst, een dans, een muziekstuk en hoe breng je jezelf – en je medespelers – in de juiste ‘state of mind’. Terwijl het de opbrengst van leren en lesgeven enorm ten goede kan komen wordt van de ‘learning state of mind’ in onderwijs nog nauwelijks gebruik van gemaakt.

Op 24 april 2013 organiseren we een studiemiddag ‘States of Mind bewust toepassen in de klas’ op onze vaste trainingslocatie Theater Achterom in Hilversum. In studiemiddag kijken we naar wat er gebeurt in ons lichaam en onze hersenen, hoe de ‘state of mind’ s te beïnvloeden en welk effect dat kan hebben op leren en gedrag. En ook hier geldt: korte theoretische onderbouwing gevolgd door ervaren, doen en terugkoppelen naar de eigen praktijk! Voor meer informatie klik hier.

Alexandra van der Hilst


www.deweijerdesign.nl