Terug- en vooruitblik

Terugblik op 2010

In 2010 hebben wij weer veel mooie activiteiten mogen ontplooien voor onze opdrachtgevers. Iedere organisatie is anders en kent haar eigen specifieke wensen en omstandigheden. Luisteren, inleven en in overleg met de klant een opdracht vormgeven maakt ons werk inspirerend met veel bijzondere wederzijdse leermomenten. In dialoog gaan met je opdrachtgevers is voor sommige klanten een onwennig verschijnsel. De dialoog gaat uit van een gelijke status en dat betekent dat de hierarchie van ‘U vraagt en wij doen’ doorbroken wordt. Het effect is dat je samen wezenlijk in gesprek raakt en in kaart brengt wat er nodig is, wat er al is en wat AB3 kan toevoegen. In 2010 hebben we daar een aantal bijzonder prettige werkrelaties en ervaringen mee opgebouwd. Dank aan alle opdrachtgevers en deelnemers aan trainingen, voor het vertrouwen dat u aan ons gaf en geeft en de plezierige samenwerking tijdens de voorbereiding en uitvoering!

Vakantie Saas Fee 2005 050

Vooruitblik 2011

In onderwijs wordt het behalen van betere leerresultaten een verscherpt speerpunt. Tegelijkertijd worden steeds meer wetenschappelijke onderzoeken gepresenteerd waaruit blijkt dat vormgeven aan diverse manieren van leren, de betekenisvolle context van de leeromgeving, ‘brainbased learning’ en het ervaren van prettige emoties tijdens het leren van groot belang zijn voor het behalen van een goed leerresultaat. De afgelopen jaren zijn beroepen in werkvelden ontstaan die vroeger niet bestonden, waar we zelfs nog geen idee van hadden. Als gevolg daarvan is het aantal nieuwe gespecialiseerdeerde studies in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs enorm toegenomen. Hoe ziet de wereld er over vijftien jaar uit? De snelheid van technologische ontwikkelingen, verschuivingen op politiek en ook economisch vlak, maken dat we niet precies weten waar we voor opleiden. Kinderen en jongeren zullen in elk geval geschoold worden vanuit het perspectief dat een leven lang leren heel gewoon is. Aandacht voor het lerende kind als een totaal wezen waarbij naast de cognitieve, de creatieve, sociale en culturele kanten van kinderen net zo goed aan bod komen en ontwikkeld worden is juist in deze tijd van groot belang. Opdat kinderen zelfstandige volwassenen worden die op oprechte en zinnige wijze vorm kunnen geven aan leven en laten leven.

In 2011 gaan wij met plezier door met het geven van trainingen, presentaties en professionele begeleiding op het gebied van ‘kunst, het brein en meervoudigheid in leren’. Momenteel wordt een nieuwe workshop ‘innovatieprocessen’ ontwikkeld om management-teams van organisaties meer inzicht te geven over de ‘do’s and dont’s’ bij innovaties en veranderingen en daarmee de kans op slagen te vergroten. Daarnaast is een vervolg op de introductieworkshop ‘Voorbij de kaders’ in voorbereiding.

Sinds kort zijn we opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dat heeft voor al onze opdrachtgevers binnen de Europese Unie als voordeel dat wij een erkende opleidingsinstelling zijn en geen 19% BTW hoeven te heffen over opleidingen en trainingen.

In onze nieuwsbrieven proberen wij u op de hoogte te houden van onze activiteiten en andere interessante wetenswaardigheden die daarmee samenhangen. Wilt u daaraan een bijdrage leveren in de vorm van een artikel of interview, dan horen bij dat graag.

www.deweijerdesign.nl