Training ‘ Zichtbaar procesgericht begeleiden & beoordelen’ in themagericht werken

Doel begeleiden en beoordelen van het creatieve proces bij het werken met thema’s
Duur 4 uur.
Voor wie schoolleiders en leerkrachten van het basisonderwijs, intern begeleiders, cultuurcoördinatoren
Wanneer in overleg te bepalen datum bijvoorbeeld van 13.30 uur tot 17.30 uur
Plaats nader te bepalen
Kosten we maken graag een offerte

Goed om te weten;

  • De training is aangemeld bij Lerarenregister.nl voor certificering.
  • Mocht de training onverhoopt niet doorgaan, dan krijgt u uw betaling voor 100% terug.
  • U betaalt geen BTW.
  • U heeft gedurende 14 dagen na het inschrijven voor een training het recht de overeenkomst onder opgave van redenen te ontbinden.
  • U kunt zich zonder kosten terugtrekken tot 20 werkdagen voor de training.
  • Kijk hoeveel de belastingdienst meebetaalt.
  • Leraren: vraag of u voor een Lumpsumregeling in aanmerking komt.

 

Schrijf u in voor deze dynamische en inspirerende training:

klik hier voor het inschrijfformulier.

Korte inhoud

Centraal staan:

– hoe zorg je voor inspiratie en diepgang, welke vragen stel je dan?
– ontrafelen en structuur aanbrengen in leer- en succescriteria;
– zichtbaar maken wat en waartoe je iets doet;
– visuele tools om systeemdenken op gang te brengen;
– waar sta je zelf, wat is jouw volgende stap (zowel als lerende leerkracht als het lerende kind).

Een inspirerende en vooral praktische training, waarin gereedschappen worden aangedragen om het creatieve proces van kinderen bij het werken aan schoolthema’s te begeleiden en te beoordelen.

Meer informatie kunt u vinden op de flyer die u hier kunt downloaden.

De training wordt gegeven door Alexandra van der Hilst, schrijfster van het boek ‘Voorbij de Kaders’.

Reactie van Denny Graafmans (leerkracht ‘De Vordering’) na de training ‘Zichtbaar procesgericht begeleiden & beoordelen’:

Onze vraag aan Alexandra en Ben was om mee te denken over hoe wij het thematisch werken kunnen documenteren, vastleggen en borgen waarbij ook nadrukkelijk gekeken wordt naar hoe we de leerlingen kunnen begeleiden en beoordelen.
We hebben onze eerste opzet met daarin de onderdelen: Plan van aanpak, Mindmap en Logboek naar hen toegestuurd. Uit het toegezonden materiaal kwam duidelijk naar voren dat wij binnen de begeleiding en beoordeling van de leerlingen vooral het doel missen. Waarop willen we de leerlingen beoordelen en hoe maken we het voor hun zichtbaar wat we willen zien?

(…) Nu kunnen we zelf aan de slag met het in kaart brengen van wat wij van de leerlingen aan algemene vaardigheden en kunstvaardigheden willen zien. De leerlingen kunnen ook zelf zien waar zij staan en wat ze nog moeten ontwikkelen.
De teamleden waren erg blij met deze inspirerende en zinvolle studiemiddag. Er zat vaart in met een goede balans tussen theorie en zelf aan de slag gaan. We hebben in korte tijd weer een mooie stap kunnen maken.

Alexandra en Ben, bedankt voor deze studiemiddag.

 

Reactie van Hans van Ballegoy (schooldirecteur ‘De Vordering’):

Ook ik kijk terug op een fijne en leerzame bijeenkomst. Wat deze bijeenkomst mij (ons) heeft opgeleverd?

Het belangrijkste is dat je concreet maakt hoe leren verloopt. Door formulieren van de school aan te passen, door vaardigheden, meestal aangegeven middels “container-begrippen” uiteen te rafelen, die concreet gedrag beschrijven en door kennis vooraf te bepalen.

Al deze elementen dragen bij tot het doel om leerkrachten in staat te stellen leerlingen procesgericht te begeleiden. Het helpt de leerkracht én het helpt de leerling omdat deze nu ook concreet heeft welk gedrag goed is, welk gedrag nog ontwikkeld mag worden en hetzelfde geldt voor de kennis.

 Met het team gaan we daar de komende tijd mee aan de slag. Tevens zal dit een onderdeel vormen van het schoolondernemingsplan.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

www.deweijerdesign.nl