Verbindend creërend!

Opbrengsten die ontstaan door telkens het beste uit jezelf te halen maken dat iemand met steeds meer vertrouwen en plezier aan iets begint en wegen vindt om het voor elkaar te krijgen.

Schooljaar 2012 – 2013 is bijna teneinde. Als we terugkijken en onze ervaringen, leermomenten en mijlpalen in twee woorden zouden moeten vangen zijn dat: VERBINDEND CREËREND.

‘Voorbij de kaders – Kunst in leren’ krijgt op diverse plaatsen voet aan de grond:

  • schakel in de ketenInitiërend en inspirerend door middel van publicaties in vakbladen en presentaties en introductie-trainingen op scholen, centra voor kunsteducatie, conferenties en onze vaste trainingslocatie in Hilversum;
  • Voortbouwend en verdiepend in trajectvorm bij scholen en centra voor kunsteducatie, waarbij we ons ook richten op duurzame samenwerkingsvormen tussen onderwijs, kunstdocenten, kunstenaars en musea;
  • Uitbreidend als een olievlek door het geven van lezingen en trainingen bij gemeentes, schoolbesturen en culturele podia.

Zo bouwen wij mee aan het in gang zetten van anders denken over en vormgeven van cultuureducatie met kwaliteit.

Ontmoeten en inzichten bundelen

De letters A en 3 x B staan voor: Actie – Bewust zijn – Betrokkenheid – Bundeling. Vier kernwoorden van waaruit wij werken. Inmiddels alweer 15 jaar. We voelen ons betrokken bij onze omgeving en willen bijdragen leveren die een verbindend effect hebben in onze samen-leving. Bewust ontwikkelen van creativiteit vormt daarin een stevige rode draad. Creativiteit brengt je op een plaats waar je in het gewone denken en beredeneren niet komt. Het komt van binnenuit en draagt bij tot het ontwikkelen van eigen kracht en intrinsieke motivatie. Zeker in deze tijd is het van grote waarde wanneer je niet in paniek raakt door veranderingen in onze samenleving, maar vorm blijft geven vanuit de talenten waarover je beschikt. Je eigenwaarde niet afmeten aan wat anderen doen, maar focussen op waar je goed in bent en beter in wilt worden en kijken waar je betrokken bij voelt. Vanuit die betrokkenheid is het makkelijker anderen te ontmoeten en inzichten te bundelen om samen oplossingen te bedenken en vorm te geven aan complexe vraagstukken.

Terug naar de essentie, loslaten van managementdenken

Vanuit die visie zijn we ook in bedrijven actief en ontwerpen projecten en trainingen op maat. Ligt bij de ene organisatie het accent op het ontwikkelen van creativiteit en ontwerpdenken tijdens het begeleiden van innovatieprocessen. Bij het andere bedrijf gaat het om anders inrichten van werkprocessen in crisistijd, of om het begeleiden van een fusie. ‘Wat wil je bereiken’ en ‘waartoe’ zijn de uitgangspunten om zinvolle acties met een gewenst resultaat te verbinden. Vaak richten we ons eerst op het loslaten van managementdenken om terug te gaan naar de essentie van de organisatie. Weten waar je als organisatie goed in bent en werkelijk voor staat en voeden van gezamenlijke waarden en een ondernemende spirit bij alle medewerkers, zijn vervolgstappen. Wil je als organisatie gedragen worden door alle medewerkers en gezamenlijk ergens de schouders onder krijgen, dan is investeren in het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in alle lagen een vereiste.

Dat laatste betekent voor velen een omslag in denken: afstappen van het idee dat alles uitgestippeld en geregeld is, of moet worden. Mensen ontwikkelen zich niet door het telkens opnieuw volgen van voorgekauwde schema’s, op voorhand ingevulde (les)plannen waar weinig ruimte is voor zelfstandigheid, maar door zelf nadenken, (mede)verantwoordelijk zijn voor eigen resultaten en werk op passend niveau. Niveau dat vaak net iets hoger ligt dan je aan denkt te kunnen. Resultaten ontstaan door telkens het beste uit jezelf te halen wat maakt dat je met steeds meer vertrouwen en plezier aan iets begint en wegen vindt om het voor elkaar te krijgen.

Wendbaar

zeilbootAB3 is een kleine organisatie, we zijn wendbaar en in staat snel in te spelen op diverse vragen vanuit het werkveld. In onze nieuwsbrieven schrijven we o.a. over andere manieren van kijken naar onderwijs, leren en cultuureducatie en doen verslag over ervaringen in de praktijk. In deze nieuwsbrief vindt u data voor de ‘open trainingen’ in het komende halfjaar. De inschrijvingen zijn inmiddels gestart.

Veel leesplezier en voor straks een goede zomervakantie!

Alexandra van der Hilst en Ben van der Sanden

Alexandra van der Hilst, procesbegeleider, trainer en schrijver. Van origine danser, choreograaf en theatermaker. Ze won twee maal de publieksprijs van de beste jeugddanstheaterproductie. Vanuit AB3 geeft zij lezingen, is (internationaal) trainer en ontwerpt community projecten. In 2002 won zij de CIE prijs; Care for Invironment and Environment. Ze is auteur van ‘Voorbij de Kaders’ , ‘Binnen – Buiten’, ‘Hoogbegaafd, gave en opgave’.


Ben van der Sanden, innovatiedeskundige, van origine technisch ontwerper. Hij begon zijn loopbaan bij het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium en maakte een overstap naar de omroep. Daar vervulde hij diverse management en directie functies.  Ben is een interim professional gespecialiseerd in veranderingsprocessen en internationale HR vraagstukken. Hij begeleidt fusietrajecten. In 1998 richtte hij samen met Alexandra van der Hilst AB3 Management, Training & Projecten op.

www.deweijerdesign.nl