Verslag van de teacher training in India

Sinds afgelopen week ben ik terug van het geven van een training aan teachers van de sloppenwijken in Varanasi, aan de Ganges in Noord India. Dit vond plaats naar aanleiding van een verzoek van de *Asmita Foundation.

groep alex foto 1‘Learning through gaming and creative arts’ zo heette de training. Kunstzinnige werkvormen dienden als vervoermiddel in leren: schilderen, tekenen, dans, klank, drama, rollenspel, verhalen vertellen, werken met klei en nog veel meer! Het doel van de training was drieledig. Enerzijds was het voor de (pre-school)teachers, zelf ook afkomstig uit de sloppenwijken, een cursus om kinderen te verleiden en motiveren om te willen leren. Kinderen uit de sloppen worden zelden toegelaten tot het gewone reguliere onderwijs. Terwijl onderwijs nu net het enige is dat kansen biedt op een beter leven! Kinderen zodanig voor te bereiden opdat onderwijs voor hen bereikbaar wordt is daarom van groot belang. Spelenderwijs leren is een plezierige manier om belangrijke basisvaardigheden in het lezen, schrijven en rekenen bij te brengen. Evenals verhalen vertellen en rollenspel om informatie over te brengen en voorlichting te geven over bijvoorbeeld hygiëne en gezondheid en te oefenen in sociaal gedrag.

foto 2 hinkelenAnderzijds was de training opgezet om de teachers te helpen handgrepen te vinden om ouders ervan te overtuigen hun kinderen naar school te laten gaan. Veel ouders zien het nut van onderwijs (nog) niet in en bovendien helpen hun kinderen mee in het verdienen van de kost. Mensen uit de sloppen leven in buitengewoon arme omstandigheden. Vaak is hun enige zorg te komen aan een beetje rijst. Voor mensen die op straat leven komt daar de zorg bij om elke keer opnieuw een veilige slaapplek voor de nacht te vinden. Onderwijs is de poort naar kansen op een beter leven, maar het vergt heel veel voorlichting en overredingskracht om ouders zover te krijgen hun kinderen in elk geval de basislessen te laten volgen bij de Asmita teachers.

yes we can foto 5Last but not least was de training opgezet om met de teachers te werken aan hun eigen gevoelens van zelfvertrouwen en eigenwaarde en het ontwikkelen van een positief self-esteem. Alle teachers hebben een dramatische achtergrond en hebben vanuit hun eigen traumatische jeugd heel veel doorzettingsvermogen ontwikkeld om het werk dat zij doen te volbrengen. Hun drijfveer is de situatie voor de onderste laag van de bevolking te verbeteren. Ze zijn in basiskennis getraind door de Asmita Foundation.dans foto 7

Het waren indrukwekkende weken. Uitputtend en tegelijkertijd sprankelend, ontroerend, liefdevol en soms schokkend. Te zijn te midden van zoveel armoede, eten wat mijn maag erg anders vond… dansen waar dans beter bewegen genoemd kan worden, anders is het voor vrouwen niet toegestaan, rekenen d.m.v. hinkelen, klank en ritmespelletjes, mensen leren mindmappen in Hindi.

why read mindmap foto 4Maar vooral verbinden van hart tot hart. Een rijke ervaring in een buitengewoon arme, stoffige, hectische, maar ook kleurrijke omgeving. Bijzonder en mooi om met die mensen daar aan de slag te mogen gaan!

Nu bezig te ‘landen’ in het Hollandse. Overdenken ook, want een vervolg staat al min of meer gepland. Wat kan er veel gebeuren in een mensenleven: Naast Nederland en Hongarije en een aantal jaren in Engeland op scholen, universiteit en zelfs een keer een workshop bij de adel… nu in de sloppen aan de slag. JUIST het werken in de slums in India doet me steeds steviger geloven in de essentie waar het ook in Leren over gaat: Love ~ caring and sharing…

Daar is niets en zoveel nodig!

role of teacher mindmap foto 3Overdenken ook wat ik ervan heb geleerd, hoe het mijn kijk op het werk hier beïnvloedt. Wat hebben we het hier toch heerlijk. Schoon en alles doet het, water, stroom, gezondheidszorg en … onderwijs voor iedereen!!!

*Asmita is een internationale organisatie die zich bezighoudt met het beschermen en stimuleren van de ontwikkeling van meisjes en vrouwen en het geven van onderwijs aan straatkinderen.

Eén van de doelen van Asmita is voor zoveel mogelijk kinderen en ouders drempels weg te nemen en het (financieel)mogelijk te maken kinderen deel te laten nemen aan het reguliere onderwijs. Meer dan 7,5 miljoen kinderen in India zijn niet in staat onderwijs te volgen (cijfers afkomstig van het ministerie van Buitenlandse Zaken).

afscheid groep  foto 9Het is maar een klein beetje dat we vanuit AB3 kunnen doen om onderwijs daar in de sloppen enigszins te helpen vormgeven. Wilt u het werk dat Asmita doet ondersteunen, dan kunt u contact met ons opnemen.

www.deweijerdesign.nl