Visie vertalen naar concrete stappen die leiden tot een bezield en effectief resultaat!

knop zonnenbloem

Veranderingen en ontwikkelingen vinden in een behoorlijk hoog tempo plaats. Bijvoorbeeld verschuivende patronen in onze samenleving, nieuwe technische ontwikkelingen, nieuwe inzichten over onze hersenen, leerprocessen en kennismanagement.

Anders dan ‘vroeger’ hebben we minder tijd om op ons gemak veranderingen te bekijken, los te laten, er later nog eens naar te kijken en pas veel later te beslissen of we wel of niet meegaan. Waar vroeger een werknemer een duidelijk afgebakende taak had, zijn tegenwoordig bewustzijn van eigen competenties en mogelijkheden, en de wil om een leven lang te leren noodzakelijk om een gevraagde rol binnen een organisatie goed te kunnen vervullen. Ontwikkelen van competenties als zelfreflectie, onderzoekend gedrag, analytisch en creatief denken, zelfstandigheid, samenwerken, en beslissingen durven nemen, zijn de afgelopen jaren naast het verwerven van kennis centraal komen te staan.

Om vorm te kunnen geven aan veranderingen, en de benodigde competenties, is het des te belangrijker bewust te zijn van de eigen innerlijke levenswaarden van waaruit beslissingen genomen worden. Intrinsieke waarden verbonden met de omgeving, de samenleving, relaties thuis en op het werk. Met andere woorden: zin en zingeving.

In onze begeleidingstrajecten van organisaties gaan we aan de slag met ontwikkelteams. Daarbinnen vinden wezenlijke ontmoetingen plaats die leiden tot professionele dialogen tussen mensen binnen de organisatie. Wat houdt hen bezig vanbinnen en wat willen ze neerzetten in hun werk. Vanuit welke gedachtewereld willen ze dat, wat willen ze ermee bereiken. Maar ook wat is er nodig om dit in de weerbarstigheid van de dagelijkse praktijk te realiseren en wat dat betekent voor de verschillende lagen binnen de organisatie. In het ontwikkelteam krijgt een visie handen en voeten en wordt op maat vertaald naar concrete stappen.

Laatst zei iemand:…
Het bijzondere van dit ontwikkelteam is dat we steeds dieper in gesprek raken. Ik krijg steeds duidelijker wat mijn werk voor de organisatie betekent. Wat ik zelf wil en waarom ik dat zo belangrijk vind. In het ontwikkelteam durven we elkaar aan te spreken op gedrag en gemaakte afspraken. Het voelt veilig om ook anderen om raad te vragen. Nu besef dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen ontwikkeling en dat ik een belangrijke rol speel in het doorgeven aan mijn achterban. Inmiddels zou ik niet meer anders kunnen en willen. Ik zie veel beter wat mijn rol is in het geheel van de veranderingen in ons werkveld. Een jaar geleden had ik dat nooit gedacht! Het maakt dat ik me vrijer en tegelijkertijd verantwoordelijker in mijn werk voel. Het geeft me meer plezier en ook noodzaak.


Ontwikkelingswensen van een organisatie verbinden met persoonlijke waarden en ontplooïngswensen van medewerkers leidt tot een cultuur waarbij de relatie ‘ik-jij-wij-organisatie-samenleving’ vanzelfsprekend wordt. Daardoor wordt het eenvoudiger prioriteiten te stellen en te focussen welke stappen genomen moeten worden om een visie te vertalen naar heldere en bezielde resultaten.

zonnebloemen

www.deweijerdesign.nl