Woensdag 18 november: Inspiratiedag Cultuureducatie in Noord-Limburg!

Deze inspiratiedag is het vervolg op de schenking van het boek ‘Voorbij de Kaders’ door de provincie Limburg aan alle basisscholen. Cultuureducatie een plek geven binnen het onderwijs vereist denken voorbij de kaders, met hoofd, hart en handen! De Inspiratiedag staat in het teken van ‘Voorbij de Kaders, kunst in leren’.

VOOR WIE

Voor onderwijs en cultuur.
De Inspiratiedag Cultuureducatie Noord-Limburg is gericht op leerkrachten primair onderwijs, ICC’ers, cultuurcoördinatoren, directies van scholen, educatief medewerkers, programma- en beleidsmakers en directies van culturele instellingen en ambtenaren cultuur van de gemeenten in Noord-Limburg.

DOOR WIE

De organisatie van de dag is in handen van CultuurPAD, Zienenzo en de werkgroep Plop, in samenwerking met o.a. het platform cultuureducatie PO Limburg, Provincie Limburg, culturele veld Noord-Limburg, AB3 en Alexandra van der Hilst. Alle sprekers hebben bijzondere kennis van en ervaring met cultuureducatie en kunst in leren. Op deze middag zie en hoor je good practices van scholen, is er een bruisende cultuurmarkt en krijgen leerkrachten en educatief medewerkers praktische handreikingen.

VOORBIJ DE KADERS

Welke rol kunnen kunst en cultuur spelen in het onderwijs? Hoe maak je verbindingen tussen vakgebieden? Hoe kun je cultuureducatie inzetten in het onderwijs, op een manier die aansluit bij het onderwijs? Hoe verbind je cultuureducatie met zaakvakken en basisvaardigheden?
Wat is creatief leren? Hoe belangrijk is de leer- en leefomgeving voor de ontwikkeling van kinderen? Op al deze vragen gaat het boek ‘Voorbij de kaders’ in.

PLAATS VAN HANDELING

‘t Raodhoes te Blerick, van 13.00 tot 18.00 uur.

www.deweijerdesign.nl