Word intermediair van het jeugdcultuurfonds

Misschien heeft u ook zo’n kind in de klas dat ieder moment danspasjes oefent, of dat begint te stralen als er gezongen wordt. Zo’n kind dat zelf niet veel vertelt, maar zijn of haar tekeningen des te meer …

Volgens schattingen zijn er in Nederland ongeveer 311.000 kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen. Naar verwachting zal in 2013 de armoede in Nederland toenemen en het aantal kinderen dat in armoede opgroeit stijgen. Voor deze kinderen en jongeren is het nauwelijks weggelegd om zich te ontwikkelen door muziek te maken, toneel te spelen, te schilderen, te dansen of te schrijven.

Onderzoek van zowel het Sociaal Cultureel Planbureau als van het NIBUD (het Instituut voor Budgetvoorlichting) wijst dat uit. Enkele cijfers:

jeugdcultuurfonds

  • Van de 2,5 miljoen kinderen tussen 5 en 18 jaar wonen er bijna 311.000 in een ‘arm’ gezin (120% van het sociaal minimum).
  • Een half miljoen kinderen tussen 5 en 18 jaar is niet ‘maatschappelijk actief’: zit niet op sport, muziekles, scouting etc.
  • Het percentage arme kinderen dat nergens aan deelneemt, is twee keer zo hoog als dat van niet-arme kinderen: 34% tegenover 17%.
  • Bij arme kinderen die niet ‘maatschappelijk actief’ zijn spelen financiële redenen drie keer zo vaak een rol als bij niet-arme kinderen: 48% tegenover 16%.
  • Financiële redenen worden veel vaker genoemd bij niet-deelname aan sport dan bij niet-deelname aan culturele activiteiten.

De aanvraag doen – een kleine moeite, groot resultaat!

Een leerkracht of docent, een maatschappelijk werker of jeugdhulpverlener kan een aanvraag doen voor een kind. Deze aanvragers noemt het Jeugdcultuurfonds intermediairs. Personen die professioneel betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind vragen wij om nu intermediair te worden. U kunt via de website www.jeugdcultuurfonds.nl lesgeld aanvragen voor het kind of neem contact op met uw locale jeugdcultuurfonds in uw gemeente of provincie. Bij voorbaat hartelijk dank!

Bron: www.jeugdcultuurfonds.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. >>
www.deweijerdesign.nl