AB3 – Choreografisch creeren
In de samenleving is zich een andere kijk op werken, leren en leven aan het ontwikkelen. Eigenlijk gaat die totale ontwikkeling over lerend leven, over persoonsvorming en ontdekken wie je nog meer bent. Het kunnen bundelen van je talent, bewustzijn van waarden en het betekenisvol maken van tijd, is misschien zelfs een nieuw soort vakmanschap te noemen. In dit boek wordt uiteengezet waarom choreografisch creëren daar vorm aan kan geven.
Choreograferen is geen werkwoord met een vanzelfsprekende betekenis zoals zitten of lopen, maar impliceert een betrokken en ondernemende houding. In een tijd waar niets onbetwistbaar lijkt en verbondenheid onder spanning staat is choreografisch creëren een kansrijke manier om vraagstukken te ontrafelen, betrokkenheid te genereren en mensen in beweging te krijgen.
Veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar creativiteit, waarbij voordelen van kunst en creativiteit in gedrag, verander- en leerprocessen veelvuldig worden genoemd. Weinig is geschreven vanuit de praktijk, over waar inzichten vandaan komen tijdens het creëren zelf. De schrijfster kiest een unieke invalshoek; ze belicht creativiteit vanuit het choreografisch maakproces en projecteert dat op processen van wording. Persoonlijke, organisatie- en community-ontwikkeling staan daarbij centraal.
De belangstelling om kunst te gebruiken om management- en organisatieprocessen te begrijpen neemt toe. Maar het zijn niet de theoretische modellen of statements die ons creatief maken. Het is het creërende proces zelf dat ons in staat stelt de wereld, situaties, mensen, anders te beschouwen en begrijpen.
Dit boek neemt je mee naar verschillende casussen in de praktijk van het onderwijs, de cultuur-, zorg- en ict-sector. Verrijkt met foto’s, tekeningen, mindmaps en schema’s wordt het choreografisch creëren toegankelijk gemaakt om zelf mee aan de slag te gaan.

Boek facts


Bestel

Auteur

Alexandra van der Hilst

Vormgeving

Indruk Grafisch Ontwerp

Uitgever

AB3 - Hilversum
Uitgebracht: 5 april 2019.

Uitvoering

Het boek heeft een integraal omslag.
Formaat: 21 x 24,5 cm
Druk: full-colour
Afwerking: gebonden en genaaid
Omvang: 304 pagina's
ISBN: 978-90-815027-3-3

Verkoop

Het boek is op deze website te bestellen.
Prijs: € 39,95 inclusief verzendkosten en vrij van BTW.

Recensie


NBD Biblion, recensent: C.M. Manni
'Choreografisch creëren komt uit de wereld van de dans. De auteur - vroeger danseres en choreografe, thans trainster in innovatietrajecten - rekt dit proces op tot een gecoördineerd proces van interacties gericht op verandering, waarmee deze benadering bruikbaar wordt in persoonlijke, organisatie- en community-ontwikkeling.'
'Dit boek is een mooi resultaat van out-of-the-box denken, omdat het op het oog losstaande werelden weet te verbinden. In voorbeeldcases laat de auteur zien hoe dit creatieve proces kan worden ingezet in leertrajecten in het onderwijs en veranderingsprocessen in organisaties.'
'Na een warming-up over aspiraties en creativiteit volgt een uitwerking van de kerngedachte: choreografisch creëren als strategie en de toepassing in organisaties door op een ándere manier naar (werk)processen te leren kijken. Vervolgens een verdiepingsslag: wat gebeurt er in dat creërende proces en hoe komen mensen in actie? De auteur laat zien dat deze benadering juist past in de grote transities waar elke organisatie thans mee van doen heeft. Een actueel en uitdagend brok vernieuwend denkwerk.'

Boekbespreking


Nivoz, geschreven door Rikie van Blijswijk
'Het nieuwe boek van Alexandra van der Hilst biedt een bijzondere kijk op management- en organisatieprocessen. Elementen van de dans, performen, choreografisch denken en handelen worden samengebracht onder de noemer choreografisch creëren en Alexandra maakt dat tot een strategie voor persoonlijke, organisatie- en communityontwikkeling.'
In deze boekbespreking van Rikie van Blijswijk een kennismaking met choreografisch creëren en een goed voorbeeld van de betekenis ervan voor een schoolteam.

Lees hier de volledige tekst van de boekbespreking.