.

Introducties, learning experiences en trainingen


Kennis, inzichten en vaardigheden beklijven beter in actieve leersituaties.

Toegespitst op het onderwerp gaan deelnemers in een learning lab setting explorerend en ontwerpend aan de gang. Ze onderzoeken wat leeft bij henzelf en in de organisatie, en wat nodig is om een verandering of (product)innovatie te realiseren.
Naast maatwerk voor organisaties geven we ook 'open' trainingen, learning experiences en introducties.
2 introducties van 'Choregrafisch creëren als strategie'
We zijn allemaal creators!
Wanneer je daarvan bewust bent, gaat er een wereld voor je open.
In aan het werk zijn vanuit het besef dat je aan het creëren bent, huist het begrip wat je doet te zien in samenhang met wat er nog meer gebeurt. Of juist niet gebeurt. Een besef dat je niet zomaar iets doet, maar ergens - meestal met anderen - naartoe op weg bent. Dat bewerkstelligen vergt een holistische en doordachte aanpak.
Een aanpak die gebaseerd is op de strategie van choreografisch creëren gaat verder dan één facet:

In de bovengenoemde aspecten die choreografisch creëren in zich draagt, zit tevens de kern van de mogelijkheid de werkwijze te vertalen naar buiten. Buiten, in de zin van buiten de muren van de dansstudio en de wereld van de dans. De strategie van choreografisch creëren staat voor het verbinden van mensen en denkvelden die op het oog niets met elkaar te maken lijken te hebben.
Buiten, in de samenleving en in organisaties, hebben we te maken met een opeenstapeling en verstrengeling van onderwerpen, vraagstukken en problemen. Choreografisch creëren als strategie is een diepgaande en doordachte aanpak om hiermee aan de slag te gaan.

Nieuwsgierig, maar geen idee over hoe, wat en waarom?
Vernieuwingen worden pas toegelaten als ze kunnen worden verbonden met iets wat al bekend is, of in elk geval herkenbaar is. Daarom hebben we twee verschillende soorten introducties ontwikkeld. Bij beide is in werkflow komen door creatieve non-lineaire processen het uitgangspunt en zijn diversiteit en inclusiviteit kernaspecten.
1. RUIMTE creëren voor spontane ontmoetingen en interessante gesprekken
Voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat veranderingen in een ruimte doen met beleving. Deze learning experience gaat over beleven en kijken naar interactie- en communicatieprocessen. Je gaat actief aan de gang en bent zowel maker, participant, toeschouwer als onderzoeker. Lees hier verder en schrijf je in....
2. Voor mensen die in hun organisatie veranderingen willen doorvoeren en uit zijn op een verbindende benadering. In bijvoorbeeld: werkprocessen anders organiseren, meer betrokkenheid genereren, talent uitdagen, vraagstukken ontrafelen, nieuw denken - ontwerpen - creëren stimuleren. Lees hier verder en schrijf je in....
Wil je meer informatie? Lees de nieuws-items en blogs onder 'nieuws' en neem natuurlijk gerust contact op!

Voorbij de kaders - Kunst in leren
Doen, ervaren en reflecteren met opdrachten en voorbeelden.

Doel: zicht krijgen op meervoudige manieren van leren, gekoppeld aan de kunsten
Werkvorm: creërend, meervoudig, informerend, (inter)actief, doelgericht
Opbrengst: weten hoe de eigen inspiratie op gang te brengen en meervoudige werkvormen kunnen plaatsen in een leerlijn
Tijdinvestering: een dag van ca. 7 uur (incl. pauzes)

Een inspirerende en vooral praktische training, waarin verbindingen worden gelegd tussen inzichten over leren vanuit wetenschap, onderwijs en kunst. Verbindingen tussen theorie en praktijk.
De inhoud van de training is opgebouwd rondom onderwerpen uit het boek ‘Voorbij de Kaders, bewondering voor onze leer~kracht en verwondering over onze leer~kracht’:
* het brein in actie, verschillen in leren.* hoe verbind je kunst met wereldoriëntatie, de zaakvakken en de kerndoelen?
* muziek en beweging toepassen in rekenen en taal, hoe doe je dat?
* waarom is creatief leren denken in deze tijd zo belangrijk?
* hoe staat dat in relatie tot vaardigheden van de 21ste eeuw?
Een overzicht wordt gegeven vanuit onderwijsinhoudelijke en didactische aspecten, zoals meervoudige intelligentie, brein vriendelijk en coöperatief leren, gekoppeld aan diverse kunstvormen.
Creativiteit en ontwerpend leren in de 21ste eeuw
Hoe geef je inhoud aan vaardigheden van de 21ste eeuw zonder oude kennis te verliezen?

Doel: vergroten eigen creativiteit en zelf leren ontwerpen van meervoudige didactische werkvormen
Werkvorm: creërend, meervoudig, informerend, (inter)actief, doelgericht
Opbrengst: weten hoe de eigen inspiratie op gang te brengen, inzicht in ontwerpprocessen en (eigen) werkvormen kunnen plaatsen in een leerlijn
Tijdinvestering: vier dagdelen van elk vier uur; verspreid over 3 maanden

De training gaat uit van de drie competentiepijlers: onderzoeken, creëren en reflecteren.
De eerste bijeenkomst is gericht op waarnemen en interpreteren; leren exploreren; links- en rechtsbreinig leren; je start een verkenning van je eigen vraagstuk of project.
De tweede bijeenkomst is gericht op creatieve (denk)strategieën en het ontwerpproces, gerelateerd aan je eigen vraagstuk of project.
De derde bijeenkomst richten we ons op de voortgang van het ontwerp dat je aan het uitwerken bent. Hoe beoordeel je wat je wilt bereiken ook daadwerkelijk is geslaagd en hoe begeleid en reflecteer je op creatieve processen?
De vierde bijeenkomst reflecteren we op de opbrengst: de deelnemers presenteren hun uitgewerkte vraagstuk of project; wat was het resultaat in hun eigen (werk)omgeving en wat kan beter of anders?