Projecten

creatiekracht - innerlijk leiderschap - omgevingsbewustzijn

We initiëren en ontwikkelen projecten op aanvraag of uit eigen beweging. Samen met de opdrachtgever brengen we (beroeps)relevante vaardigheden in kaart en bedenken een origineel project dat recht doet aan de waarden en visie van de organisatie.

Bedrijven

Maatwerk projecten als onderdeel van verandering- of innovatie-trajecten.

Onderwijs

Naast trainingen op onderwijsinhoudelijk gebied, organiseren we projecten voor teambuilding en visieontwikkeling. Actieve, beroepsrelevante opdrachten bieden andere aanvliegroutes voor reflectieve gesprekken, zelf-organiserend en samenwerkend leren.

Musea

Op verzoek doen we in en voor musea projecten. We kunnen dit aanzwengelen vanuit de publieksbeleving, de ondernemerskant van kunst maken, de wens tot verbinding tussen bedrijfsleven en kunstenaars of vanuit een educatieve insteek.

Samenleving

Ontmoeten en verbinden staan in onze community projecten centraal.