Sinds 1998

werken wij

met onze klanten

aan organisatie-

veranderingen

en

innovaties.

 

 

Door middel van:

Nieuw - Meer - Anders!


Als we inhoud willen geven aan Nieuw Leiderschap – Meer Menselijkheid, zou ik graag willen beginnen met deze, dicht bij ons mens-zijn liggende stap: ruimte maken voor ontmoeting en meer mogelijkheden creëren op de werkvloer om op diverse manieren uiting te kunnen geven aan wat je beweegt, ervaart, voelt, denkt, wilt.

Expertise


Geen situatie of vraagstelling is dezelfde. Ik lever maatwerk en werk daarin nauw samen met mijn opdrachtgevers. Immers, kennis is pas waardevol als ze ook echt belichaamd wordt door mensen!

Actueel


Lichaamsintelligentie verbetert je leven! Bewust voelen hoe je lichaam reageert op situaties, is een zelfzorg strategie die helpt bewust te worden van je grenzen. Het aantal burn-outs laat zien dat op dit terrein veel te winnen is.

Werkwijze


Wat we nodig hebben is een compleet andere wijze van waarnemen, analyseren en handelen dan we gewend zijn. Daarom werk ik via de weg van choreografisch onderzoek in een Creërend Organisatie Atelier.